– En fokuserad satsning och rätt medarbetare har gjort att vi nått det här målet, kommenterar Netsafes grundare Emanuel Lipschütz utmärkelsen.

Att Netsafe nått högsta nivån i Ciscos partnerprogram ser han inte bara som att bolaget nu stärker sitt samarbete med Cisco, utan att man också tar plats bland en exklusiv skara av företag.

– Cisco Sverige gratulerar Netsafe till att man nu uppnått status som guldpartner. Att vara guldpartner innebär att man har Ciscos högsta partnercertifiering, något som enbart fyra företag i Sverige har idag. Vi på Cisco ser fram emot ett fortsatt och fördjupat partnerskap tillsammans, säger Niklas Andersson, vd på Cisco Sverige.

– Vi har aktivt jobbat mot det här målet i ett år, men det har funnits som framtidsmålsättning under lång tid. Det innebär bland annat att vi får ännu mer information om Ciscos framtida planer och produkter, något som främjar vår kunskapsutveckling. Det är bra för både våra kunder och för våra medarbetare, säger Emanuel Lipschütz.