Det sker i Gävle, där Koneo varslar och drar ner på sin verksamhet, och i Östersund, där kedjan helt enkelt lägger ner sitt kontor som en följd av IT Leverantörens aggressiva framfart.

IT Leverantören startade för kort tid sedan sin verksamhet genom att ta över Ricohs verksamhet i Gävle och Östersund, för att snabbt bli en lokal och regional aktör att räkna med.

På kort tid har det nya bolaget och Ricoh-partnern också plundrat konkurrenterna Koneo och Atea på personal både i Gävle och i Östersund,

Det har för Koneos del resulterat i att bolaget tvingas varsla personal och dra ner på verksamhet i Gävle. Oklart med hur många.

I Gävle har ett handfull personer gått över från Koneo till IT Leverantören, och i Östersund, där Koneo mistat cirka fyra anställda till IT Leverantören, lägger bolaget helt ner sitt kontor.

– Vi har beslutat att lägga ner vår verksamhet i Östersund, där vi har närmare 10 anställda. Det sker under ordnade former eftersom vi fortfarande har ett antal kunderbjudanden som vi jobbar med, säger Koneo-koncernens vd Jan Gustafsson.

Precis som i Gävle har Koneo olönsamhet i Östersund samtidigt som man tappat anställda till IT Leverantören.

– Men när det gäller åtgärderna i Gävle har de ingenting att göra med avhoppen till IT Leverantören, utan det hade skett även om det bolaget startat eller ej, säger Jan Gustafsson.

Han betonar dock att inga andra av kedjans kontor kommer att drabbas på liknande sätt.

– Vi har haft en tuff tid, men nu känner vi att det skett en vändning i offert- och orderläget som är bättre än på länge. Vi ser en klar vändning i konjunkturen, men vi har ändå gjort den här bedömningen att vidta de här åtgärderna på dessa två orter, säger han vidare.

Men han ska inte känna sig helt säker, varnar Tomas Hedström, styrelseordförande i IT Leverantören sina konkurrenter i Gävle-området.

– Vi behöver rekrytera ytterligare personal i Gävle och vi söker folk med ljus och lykta. Det är främst på leveranssidan som vi behöver förstärka eftersom vi gör så mycket affärer nu, säger Tomas Hedström.

Även Atea har dränerats på personal i Östersund. Enligt IT Leverantörens vd Ulrik Persson har åtta personer från Ateas Östersunds-kontor tackat ja till att gå över till bolaget.

Men enligt Ateas platschef i Östersund, Anders Nordberg, rör det sig bara om sju personer, hälften av styrka i staden, som valt att hoppa av.

Det har i det sammanhanget också ryktats om att Atea kan tänkas lämna Östersund på grund av personalavhoppen till IT Leverantören.

Men det dementeras kraftigt av Anders Nordberg:

– Ja, det stämmer att vi tappat personal till IT Leverantören, men vi är i Östersund för att stanna och redan i augusti startade vi en rekryteringsdrive för att fylla upp den personal som vi tappat, säger han bestämt.

– Det är alltid tråkigt att människor slutar. Jag kom in som platschef i augusti för att jobba upp Östersundskontoret igen, och det är roligt att vi fått ett så bra gensvar på vår rekryteringskampanj. När vi avslutar den i oktober hoppas jag att vi är uppe i vår tidigare kapacitet igen när det gäller bemanning. I övrigt ser jag ingen större dramatik i det som skett, säger Anders Nordberg.

Enligt IT Leverantörens vd Ulrik Persson så kommer större delen, 16 personer, av bolagets personalstyrka i Östersund på 19 personer från konkurrenter som Atea, Koneo och Ricoh. Det senare bolaget togs över i samband med försvärvet.

– Vi har inte medvetet rekryterat från varken Atea, Koneo eller Ricoh, utan det är mera en slump. När vi förvärvade Ricohs kontor i Gävle och Östersund, ville vi göra en tydlig it-satsning. Därför behövde vi förstärka direkt i Östersund, säger Tomas Hedström, styrelseordförande i IT Leverantören.