Under andra kvartalet i år köpte offentlig sektor bärbara och stationära dator och plattor för totalt 139 miljoner kronor.

Största leverantören till offentlig sektor på det nya ramavtalet PC 2012 är Atea med en försäljning på 89 miljoner kronor under andra kvartalet i år. Det innebär att Atea svarade för hela 64 procent av försäljningen i pengar under kvartalet.

Tvåan Ricoh sålde för dryga 25 miljoner kronor under samma kvartal och trean Dustin kunde räkna hem en försäljning på 10 miljoner kronor för samma period.

Sedan rör det sig i stort sett om småpengar som de övriga leverantörerna redovisat under kvartalet, med ett undantag.

Det är Caperio som redovisar en noll-försäljning för andra kvartalet i år. Det gäller också första kvartalet i år, då Caperio inte heller kunde redovisa en enda kronas försäljning på Klient 2012-avtalet.

Enligt Caperios partnerchef och vice vd David Pohanka beror det på att bolaget valt att fokusera på kommunernas egna upphandlingar för att slippa priskriget på de statliga ramavtalen.

Försäljningen på ramavtalet Klient 2012 under andra kvartalet i år är visserligen mer än försäljningen under första kvartalet, då försäljningen uppgick 104 miljoner kronor. Men det är betydligt sämre än försäljningen på det tidigare ramavtalet, PC 2008, som brukade omsätta mellan 200 och 300 miljoner kronor per kvartal.

Men när man jämför försäljen ska man också ha i minne att tillverkaren HP har fortsatt att redovisa sin försäljning på det gamla och utgångna pc-ramavtalet PC 2008.

Enligt Kammarkollegiet har HP redovisat en försäljning på 83 miljoner kronor för första kvartalet i år via det utgångna ramavtalet, vilket inte syns i redovisning för det nya Klient 2012-avtalet.

Det skulle i så fall betyda att man får plussa på den tidigare redovisade försäljningen på totalt 104 miljoner kronor på Klient-ramavtalet för första kvartalet i år med HPs 83 miljoner kronor. Då landar man på en total försäljning för kvartalet på 187 miljoner kronor för det kvartalet.

En annan viktigt skillnad mellan de tidigare pc-ramavtalen och det nya ramavtalet Klient 2012, är att det numera är återförsäljare och systemintegratörer som Atea, Ricoh och Dustin som har tar hem större delen av beställningarna från offentlig sektor.

På tidigare pc-ramavtal var det tillverkarna som dominerade helt. På det nya ramavtalet finns bara en tillverkare, Dell, insprängd bland alla återförsäljare. Sett till Dells redovisade försäljning för andra kvartalet 2013 så är tillverkaren långt ifrån de summor som man redovisat tidigare år och på tidigare ramavtal.

En försäljning på 2,8 miljoner kronor till stat och kommun under ett helt kvartal är inte mycket skryta med för Dell.

Anledningen till Kammarkollegiet medvetet öppnade upp det nya klientramavtalet, var att man ville ha till en bredare konkurrenssituation genom att även ta in återförsäljare i ramavtalet och att sprida ut leverantörerna över hela riket.

Där har det nya Klientramavtalet delats upp i sex geografiska regioner, med en sjunde region som omfattar hela landet och med pc som produkt.

Det intressanta är också att regionerna 1 till och med 6 har förnyad konkurrensutsättning som upphandlingsform, medan man tillämpar rangordning i den sjunde regionen.

Det innebär att flera av ramavtalsleverantörer under Region 7 inte kunnat redovisa någon försäljning inom olika produktområden, eftersom en rangordnad upphandling innebär att den först rankade leverantören alltid måste tillfrågas först.