Det senaste nedskärningsbeskedet är nästa del i Tietos program för kostnadseffektivitet.

Bolaget konstaterar vidare att åtgärder behöver vidtas mot överkapacitet som uppstått på grund av minskade volymer i telekomsektorn.

Tieto siktar på att minska det totala antalet anställda globalt med 770 tjänster. Här finns 455 inom tjänstelinjerna, där 240 ska bort inom Managed Services och 215 inom Consulting and System Integration. 205 beräknas försvinna inom Product Development Services samt 110 tjänster inom branschgrupper och stödfunktioner.

Åtgärderna ska inledas under 2013, vilka inkluderar de personalförhandlingar som inleddes i maj och augusti. Totalt räknar Tieto med att det handlar om årliga besparingar på över 50 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 440 miljoner kronor.

I Sverige handlar det om 180 tjänster, medan cirka 350 anställda påverkas i Finland och 240 i andra länder. Neddragningarna väntas vara genomförda i slutet av första kvartalet 2014.

– It-branschen befinner sig mitt i en snabb global utveckling: nya teknologier, som till exempel molntjänster, och förändringar i kundernas krav driver på en snabb modernisering från gamla it-system till standardiserade och mindre arbetsintensiva lösningar, säger vd och koncernchef Kimmo Alkio och utvecklar:

– Det är alltid ett svårt beslut att minska arbetsstyrkan, men det måste göras inom de enheter som ligger under sina effektivitetsmål. Genom detta kan vi säkerställa kostnadseffektivitet och priskonkurrens samtidigt som vi fortsätter att investera i nya tjänster och kompetenser.

Tieto uppskattar att cirka 45 miljoner euro kommer att bokföras som engångskostnader under innevarande räkenskapsår för alla de effektiviseringsåtgärder som inletts under år 2013.