Redan när koncernchef Kimmo Alkio tillträdde för ungefär två år sedan stod det klart att Tieto till stor del skulle spara sig ur den kris bolaget hamnat i.

Det har ändrats rejält i organisationen, och även om resultatkurvorna så sakteliga åter har börjat peka åt rätt håll igen, så har det kostat. Nedskärningsbeskeden från den finska konsultjätten har nämligen duggat väldigt tätt under året.

– Det är en marknad som är i stor förändring och ibland har man inte all kunskap för att ta ett större grepp, säger Sverigechefen Per Johansson om de många nedskärningarna.

Idag kom alltså den senaste, som innebär att 770 personer tvingas bort från konsultjäten. Av dessa tjänster påverkas 180 i Sverige.

Per Johansson säger att det är flera orsaker som lett till dagens besked. Främst handlar det om en kombination av minskad efterfrågan, teknikutveckling och att allt mer blir automatiserat hos kunderna.

– Inom telekomsektorn jobbar vi på både en lokal och en global marknad. Där investerar kunderna allt mindre i nya lösningar. Framför allt går förvaltningskostnaderna ner väldigt snabbt. Dessutom har vi automatiseringen som gör att affärerna hanteras på ett helt annat sätt idag, säger han.

– Sedan finns det lokala kunder i Norden med fokus på kostnadsbesparingar, där de har valt att flytta leveransen til Indien. Det är klart att det också påverkar.

Det är inte bara i koncernledningen det stuvats om. På svenska Tieto har det skett många förändringar i ledningen. Per Johansson tillträdde den nya tjänsten i somras och ersatte Eva Gidlöf. Den omorganisationen ska dock inte ses ur samma ljus som dagens besked om nedskärningar.

– Nej, det är helt olika saker, och de har ingen koppling till varandra. De sakerna har helt olika bakgrund och det är bara tillfälligheter och det finns ingen röd tråd, säger Per Johansson.

När det gäller frågan om vilka delar av den svenska verksamheten som påverkas mest svarar han att den följer samma mönster som gäller för hela Tieto.

– Det är ungefär så det ser ut i både Finland och Sverige. Jag tycker att den bilden speglar väl hur det ser ut i hela världen.

En bidragande orsak som ofta lyfts fram som förklaring till att det blivit tuffare är ytterligare ökad konkurrens från Indien. Och att det har hårdnat på den fronten sticker inte Per Johansson under stol med.

– Det har ökat radikalt senaste året. Fler och fler kunder väljer indiska leverantörer nu, trots att de ofta har en ganska bristfällig organisation i Norden. Men kundernas osäkerhet kring indiska leverantörer har blivit mindre och mindre, säger han.

Hur ser det ut om vi blickar framåt, är det färdigskuret nu eller kommer det att komma fler besked?
– När vi gör något sådant här, så gör vi så klart så mycket som vi bedömer att vi behöver göra. Och just nu bedömer vi att vi har gjort tillräckligt. Vi har ingenting ytterligare planerat framöver, men det går aldrig att säga. Det är nog det dummaste man kan göra i den här branschen, att göra den typen av gissningar. Det jag kan säga är att vi hela tiden gör vårt bästa för att vara konkurrenskraftiga.

Och det var så klart inga muntra miner hos svenska Tieto idag.

– Det blir naturligtvis ett bakslag för personalen. Det gäller inte bara de personer som slutar, utan det påverkar även alla som ska vara kvar och fortsätta arbetet, säger Per Johansson.