Omsättningen sjönk med 1,8 procent jämförrt med motsvarande kvartal ifjol, till 25,381 miljarder kronor.

Rörelesresultatet före engångsposter ökade däremot med 1,5 procent till 9,419 miljarder kronor. Det innebär att även rörelsemarginalen steg, till 37,1 procent (35,9 procent). Vinsten per aktie steg till 1,07 kronor (0,93 kronor).

– Intäkterna var fortsatt påverkade av den svaga konjunkturen på våra marknader och av lägre reglerade samtrafikavgifter, medan lönsamheten förbättrades tack vare ytterligare kostnadssänkningar, säger vd och koncernchef Johan Dennelind.

Han lyfter fram mobilsidan, som ser fortsatt stark ut.

– Efterfrågan på mobildata är fortsatt stark och våra nya databaserade prismodeller vinner framgång i Skandinavien. Det är speciellt uppmuntrande att redovisa positiv tillväxt i fakturerade intäkter på alla tre marknader där dessa prisplaner har introducerats, vilket övertygar oss om att vi är på rätt väg, säger han.

Trots att marginal och vinst ökar behöver Teliasonera, enligt Johan Dennelind, bli ännu effektivare.

– För att kunna konkurrera effektivt och främja långsiktig lönsamhet, är det avgörande att ha en effektiv organisation och en lämplig kostnadsbas. Vi måste minska komplexiteten för att göra det möjligt att arbeta effektivare, snabba upp beslutsfattandet och säkerställa att våra medarbetare förblir kompetenta och motiverade, skriver han i rapporten.