Omsättningen ökade under tredje kvartalet med 23 procent, jämfötv med för ett år sedan, till drygt 1,3 miljarder kronor (1 079). Rörelseresultatet ökade under kvartalet till 258 miljoner kronor, från fjolårets 168 miljoner. Det ger en ökad rörelsemarginal till 19,5 procent, att jämföra med 2012 siffra på 15,6 procent.

Vd Ray Mauritsson konstaterar att det var ett starkt kvartal, och att det ser bra ut i bolagets tre regioner Asia, Emea och Americas.

– En god utveckling i samtliga tre regioner bidrog till att försäljningstillväxten under det tredje kvartalet uppgick till 23 procent. Perioden präglades av mycket god tillväxt i Asia och Emea, samtidigt som efterfrågan i Americas är fortsatt stabil, säger han i rapporten.

Under september lanserade bolaget även ett nytt system för passagekontroll, något som enligt Ray Mauritsson har fallit väl ut.

– Genom att kombinera vårt tekniska kunnande och starka partnernätverk breddar vi därigenom erbjudandet inom nätverksbaserade lösningar. Erbjudandet togs emot väl på marknaden och är ett viktigt steg i vår långsiktiga tillväxtstrategi.