Kunden, som köpt en Ipod Nano i en Elgiganten-butik i augusti 2012, reklamerade varan ett drygt halvår senare efter det att den upphört att fungera.

I samband med det uppgav kunden att hon varit försiktigt i användandet och hon inte utsatt produkten för fukt, och att hon haft den fastsatt med ett specialdesignat gummiband på armen.

Elgiganten motsatte sig kundens krav och yrkande och hävdade, efter det att säljarens verkstad undersökt musikspelaren, att den var fuktskadad.

I sitt beslut konstaterar ARN att både parter kommit överens om att den reklamerade Ipoden haft ett fel och att det också framgått att felet uppstått inom garantitiden.

I det sammanhanget sägs det också att Elgiganten visserligen anfört att Ipoden varit fuktskadad, men att man inte kunnat presentera någon bevisning som styrker det.

I det fallet konstaterar Allmänna reklamationsnämnden att en vara ska anses felaktig om den i något avseende avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta

Eftersom Elgiganten inte kunnat visa på att felet beror på kundens användande, så får säljaren, i det här fallet Elgiganten, också ansvara för felet, menar ARN.

Därför rekommenderas man butiken att ge kunden en ny Ipod i stället för den felaktiga produkten.