Med den nya utmärkelsen stärker Netsafe ytterligare sin position som Ciscopartner, när det gäller att designa och bygga lösningar med Ciscos produktportfölj inom datacenter.

Cisco belönar Netsafe för bolagets expertis och komptens att genomföra stora datacenter-lösningar med motiveringen: "Netsafe har bevisat att de förstår kundens utmaningar och behov vid datacenter-design och kan positionera de unika fördelarna som Ciscos datacenter-lösning erbjuder".

Tidigare har Netsafe tilldelats flera priser för sitt Cisco-samarbete, bland annat priset Enterprise Networks partner 2011. Nu får Netsafe också pris för lyckade datacenter-uppsättningar.

– Vi är än så länge det enda företaget i Sverige med dokumenterad kompetens inom högsta nivå inom Ciscos datacenter-lösningar och vi har en bra erfarenhet av installationer med teknik för framtiden i datacenter, säger Netsafes grundare Emaunel Lipschütz.

Sedan en tid tillbaka är Netsafe numera ett av fyra guldcertifierade partnerföretag till Cisco i Sverige.