Den senaste förändringen på CGI ska ses som ett led i att sätta den nya organisationen. Det säger hr-chef Anna-Karin Samuelson.

– Vi har lanserat en ny organisation från och med den 1 oktober. Vi har haft en positiv utveckling och fått en hel del nya kunder, säger hon om de senaste åtgärderna.

I den nya organisationen kommer CGI att delas upp i i tre kundenheter South, Central och North. Fortsatt finns också enheterna kring tjänster för infrastruktur och affärsprocesser.

– Vi stärker relationerna där vi ska vara starka och slår samman verksamheterna Business Consulting, System Integration och Application Management. Vi vill organisera oss utifrån var kunderna finns och opererar.

Totalt berörs 80 personer och dessa finns inom det som Anna-Karin Samuelson kallar overhead, vilket innefattar såväl chefer som säljdelen och administration.

– Vi vill bli mer effektiva och mer snabbfotade och inte ha för långa beslutsvägar, säger hon.

Är det något av de tre områdena South, Central eller North som drabbas hårdare än något annat?
– Det här är en effektivisering vi gör i hela Sverige. I många fall behöver man inte sluta, utan en del kanske kommer att byta tjänst. Att 80 tjänster berörs behöver inte betyda att 80 personer lämnar företaget.

Hur många är ni på svenska CGI efter den senaste åtgärden?
– Runt 4 500.

Hur mycket pengar räknar ni med att spara i den här vevan?
– Det handlar egentligen inte om att spara pengar utan om att vara en bra partner till våra kunder. Vi fortsätter den utveckling vi har påbörjat och ser ljust på framtiden.