Det var 2012 som Zoran Covic rekryterades till Ework från Logica, där han bland annat hade rollen som ansvarig för strategisk försäljning. Sedan dess har han varit chef för bolagets verksamheter i Malmö och Köpenhamn. Men nu efterträder han alltså Claes Ruthberg, som varit vd och koncernchef i tolv år.

– Som den tävlingsmänniska jag är, är det med spänning jag antar utmaningen att säkra vad mina kollegor under Claes ledning byggt upp och växla upp Ework genom att ta över allt fler kunders hela behov av it-, teknik- och verksamhetskonsulter, säger Zoran Covic om det nya uppdraget.

Zoran Covic, som sedan ett drygt år tillbaka suttit med i den nya koncernledningen, tillträder det nya uppdraget efter årsskiftet, som allra senast vid bolagsstämman nästa år. Detta sker, enligt Ework, för att kunna skapa en ordnad övergång från de befintliga arbetsuppgifterna.

Claes Ruthberg, som under tolv år varit mr Ework, kommer dock inte att lämna bolaget helt och hållet, utan han blir kvar som styrelseledamot.

– Efter tolv intensiva år som vd kände jag att det var dags att trappa ner det operativa för att kunna ägna mig åt styrelseuppdrag och rådgivning till andra tillväxtbolag, säger han.

Eworks ordförande Staffan Salén kommenterar vd-bytet så här:

– Vi är väldigt glada att ha kunnat hitta en intern kandidat till vd-posten i bolaget. Zoran är mycket driven och har trots sin relativt korta tid med bolaget visat att han är en stark ledare med ett tydligt säljfokus, säger han och riktar givetvis även ett tack till företrädaren.

– Jag vill också passa på att tacka Claes Ruthberg för hans tid som vd. Han har lyckats föra bolaget från 20 miljoner kronor till mer än 3,5 miljarder i omsättning på tolv år, det är en remarkabel insats som få i näringslivet kan matcha. Det känns också mycket bra att Claes kommer att fortsätta som styrelseledamot i bolaget.