Efter ett nyligen avslutat första kvartal med en organisk tillväxt på 35 procent jämfört med fjolårets marginella tillväxt på 3 procent för helåret, så har även det nya året börjat riktigt bra.

– Ja, i stort sett alla affärsområden visar en fantastisk tillväxt, men det som vuxit mest är vår satsning kring paketeringar och tjänster, säger en nöjd Nicklas Henriksson, vd och koncernchef på ITF.

Under ITFs första kvartal, som innefattar september till november, omsatte bolaget 108 miljoner kronor, 35 procent mer än samma kvartal året innan.

För helåret 2012-2013, som bryter sista augusti, omsatte ITF 319 miljoner kronor, med ett vinst på 5,9 miljoner.

Den omsättningen räknar bolaget med att överträffa med 15 procent i år och det med befintlig säljstyrka.

– Behöver vi förstärka säljstyrkan så kommer det i så fall att ske på konsultsidan, säger Nicklas Henriksson.

Det som företaget jobbat hårt med och som nu burit frukt, är strategin med att allt ska kunna köpas som en tjänst från alla affärsområden.

Det innebär att all produktförsäljning tjänstefieras så långt det går och görs köpbar för kunderna, vilket innebär att man fokuserar på kundernas önskemål kring funktionalitet eller tjänst.

– Vi har jobbat hårt med att expandera vår befintliga affär inom ett affärsområde hos våra kunder och genom att komplettera med andra affärsområden får kunden fördelar genom skräddarsydda funktionsavtal som spänner över flera områden, vilket skapar bättre kontroll och lägre totalkostnad för kunderna, säger Nicklas Henriksson.

– Ett bevis för att vi gör rätt är att vi de senaste veckorna tecknat långsiktiga avtal kring på-platsen-funktioner på över 10 miljoner kronor och är nära avslut på flera liknande affärer i miljonklassen de också.

Enligt Nicklas Henriksson beror det på att många kunder funderar på att köpa sina miljöer som tjänst, men inte nödvändigtvis som molntjänster och utanför företagets väggar. I det fallet har han och ITF sett ett ökat intresse för hybridlösningar där kunder köper lösningen som tjänst men har den kvar i sin egen driftmiljö.

– Vi kallar det för på-platsen-funktion och fördelen med den typen av lösning är att kunderna kan börja köpa sin infrastruktur som tjänst utan att ta klivet ut i molnet direkt, säger Nicklas Henriksson och tillägger:

– Kunderna får därmed direkt kontroll över sina kostnader och SLA:er och kan frigöra interna resurser till att skapa nya tjänster till sin verksamhet.

I det arbetet har ITF också gjort en fokuserad satsning på Microsoft så att bolaget idag har fyra Microsoft Certified Trainer, MCT, som ska utgöra stommen i vidareutvecklingen kring Microsoft.

Där har ITF lagt extra krut på System Center där efterfrågan växer kraftigt, vilket har lett till att konsultverksamheten anställt ytterligare fem personer bara under de tre senaste månaderna.

– Vi har också ökat vårt fokus internt och hos kunder på hur verksamheten och it måste samverka och där målet är att hjälpa kunderna genom att vara en brygga mellan it och verksamhet, säger Nicklas Henriksson, som ser att behovet av hjälp kring att tjänstefiera det egna utbudet mot sin egen verksamhet står högt i kurs hos kunderna.

– Vi ser en tydlig trend i att många av våra kunder på it-sidan börjar fokusera på innovativa lösningar för verksamheten. It initierar och driver de tekniska aspekterna och den dagliga it-verksamheten blir snarare en konsekvens av verksamhetens behov. Det handlar om att vinna eller försvinna i vissa fall och vi jobbar hårt med att hjälpa våra kunder på it-sidan att bli så konkurrenskraftiga som möjligt.