Det svenska investeringsbolaget Eterna Invest går in och köper 15 procent av aktierna i bolaget. Säljare är de sju grundarna av Tacton Systems, som är en global leverantör av mjukvara för sälj- och produktkonfiguration.

– Det senaste tre åren har vi uppvaktats frekvent av svenska och, framför allt, amerikanska investerare. Men vi har inte varit intresserade av att sälja oss, utan vi vill fortsätta bygga ett starkt svenskt bolag. Eftersom Eterna Invest har samma syn som vi på den punkten, så har grundarna av bolaget varit villiga att släppa ifrån en del av ägandet för att få in starka, långsiktiga ägare i bolaget, säger Christer Wallberg, vd på Tacton Systems.

Tacton Systems har tidigare inga investeringsbolag som ägare och beslutet att låta Eterna Invest köpa en del av aktierna är ytterligare ett led i bolagets fortsatta expansion och ett av flera medel för att man ska uppnå det höga omsättningsmålet på 500 miljoner kronor 2017.

Största aktieägaren i Tacton Systems är styrelseordförande Per Vannesjö, med 20 procent av aktierna.

I och med förvärvet kommer Eterna Invest att utgöra en viktig kugge i Tactons nästa expansionssteg genom sitt nätverk inom industri- och finansvärlden, tror Christer Wallberg.

Detta genom att fungera som en hävstång när det gäller att komma i kontakt med de potentiella kunder som skulle vara mest hjälpta av Tactons lösningar.

– Det känns väldigt spännande att få vara en del av Tactons framtida resa. Vi har följt Tacton under en längre tid och ser en enorm potential i företaget och de lösningar man utvecklar. Det befinner sig ju också i en marknad på stark frammarsch där vi gärna vill vara med, säger Martin Falkevall, partner på Eterna Invest.

– Enligt Gartner är konfigurationsmarknaden en av de stora kommande tillväxtmarknaderna. I och med Eternas aktieköp har vi en viktig pusselbit som vi behöver för att nå våra mål lagts på plats. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Eterna för att ta Tacton till nya höjder, säger Christer Wallberg.

I det fallet menar han att grundstrategin för Tacton varit att generera tillräckligt med vinst för att kunna växa kraftigt. Med Eterna som delägare öppnar Tacton upp möjligheten att växa ännu fortare genom eventuella framtida förvärv.

– Det innebär att vi med den nya ägaren ska kunna göra aggressivare satsningar utan att ta för stora risker, säger Christer Wallberg.