Bolag som Tieto, Sony, Softhouse och Husqvarna samt Lunds Tekniska Högskola, LTH, är några av de aktörer som är med i projektet Scalare, en förkortad ihopskrivning av scaling software, som ska underlätta företags mjukvaruutveckling.

Enligt nyhetsbyrån Rapidus har det nya konsortiet nu fått finansieringen på plats genom ett bidrag på 20 miljoner kronor från Vinnova.

Projektet leds av mjukvaruinstitutet Sigrun i Lund. Bakgrunden till satsningen är att mjukvaruutveckling allt oftare blir en kärnverksamhet inom flera industrisegment. Som exempel lyfts det faktum att en nyproducerad bil idag har upp emot 100 processorer som styrs av tiotals miljoner rader källkod fram.

– Under min tid på Ericsson och sedermera Sony Ericsson ökade personalstyrkan som arbetade med mjukvara från en handfull till flera tusen. Vi ska samla den typen av erfarenhet och underlätta för europeiska företag att ta del av den exempelvis genom konsulttjänster, säger Sigruns vd Sten Minör till Rapidus.

Totalt har projektet en budget på 40 miljoner kronor över tre år. 20 miljoner kommer från Vinnova inom ramen för det europeiska nätverket Eureka. Övriga 20 miljoner kommer från de deltagande företagen i konsortiet. Projektet sker även i samarbete med aktörer i Irland och Spanien och man hoppas även kunna involvera fler företag.

– Vi ska genomföra ett flertal fallstudier där vi samlar kunskapen och gör den tillgänglig, säger Martin Höst, professor i programvarusystem vid LTH till Rapidus.