Tieto drog längsta strået i Almikoncernens upphandling. Konsultbolaget kommer att ta ett helhetsåtagande som innefattar drift, support, klientarbetsplatser samt all hårdvara.

Avtalet täcker samtliga Almis drygt 40 kontor över hela landet och gäller i fem år med möjlighet till ett års förlängning. Hur mycket affären är värd i pengar har parterna valt att inte gå ut med, men enligt Madeleine Rittner Chami är det en viktig affär.

– Den är jätteviktg för oss eftersom vi satsar mycket på stat och myndigheter. När vi pratar om den publika sektorn innebär det kommun, landsting och stat. Och just nu har vi gjort en stor satsning på den statliga sidan, och det är väldigt kul att den satsningen lyckas, säger hon.

Almi kommer att använda tjänsteplattformen Tieto Cloud Server, som ger en skalbarhet, vilket innebär att Almi betalar för nyttjad kapacitet samtidigt som kapaciteten har en följsamhet till säsongs- och behovsförändringar i serverkapacitet.

– Vår erfarenhet är att det finns mycket att vinna på en genomlysning av vad som är kärnverksamhet och vad som kan sourcas i en verksamhet. Affären med Almi ligger helt i linje med den strategi Tieto har lagt och vi är mycket glada att Almi gett oss förtroendet att utveckla och förbättra deras outsourcingmodell vidare, säger Madeleine Rittner Chami.

Almi har sedan 2008 outsourcat sin it. Tidigare har man haft Steria som leverantör, men nu var det alltså Tieto som gick segrande ur upphandlingen. Tieto säger att kvalitet på tjänsten samt förmågan till samverkan avgjorde till deras fördel.

– Vi tittade särskilt noga på leverantörens förmåga till samverkan för att fortsätta förbättra Almi. Tieto kom med det klart starkaste kortet: en trovärdig och bra samverkansmodell, utan en massa fluff, säger Magnus Carlqvist, it-chef på Almi Företagspartner och poängterar att outsourcing handlar om mer än bara pris och teknologi.

– Vi vill inte ha en leverantör som nickar utan en som föreslår kvalitativa lösningar och är proaktiv i handling. Tieto har både lång erfarenhet av outsourcing åt olika statliga myndigheter och gedigen kunskap om it för bank- och finanssektorn. Det passar Almi som arbetar både med både kreditgivning och innovationer, vilket ställer krav på säkerhet och sekretess.