Avgiften till Copyswede har länge varit en het potatis, och nu kommer organisationen Copyswede och Sony att mötas i Lunds tingsrätt för att pröva kravet på avgift för lagringen i Sonys mobiltelefoner.

Fram tills att målet är avgjort uppmanar Elektronikbranschen sina medlemmar att inte betala privatkopieringsavgiften för datorer, spelkonsoler och annan elektronik av samma slag.

”Allt sedan Copyswede utvidgade privatkopieringsavgiften har den varit kraftigt ifrågasatt och omdebatterad, inte minst sommarens besked att avgiften även skulle omfatta löst sålda interna hårddiskar, surfplattor och spelkonsoler”, skriver Elektronikbranschen på sin sajt och konstaterar vidare:

”Privatkopieringsavgiften är tänkt att täcka förlorade intäkter för artister och producenter när digital musik och annan media delas privat mellan familj och vänner. Elektronikbranschen hävdar att lagtexten “speciellt ägnad” inte går att applicera på digitala media som använts för andra syften, som exempelvis att lagra familjens egna bilder och dokument.”

– Systemet kring privatkopieringsavgiften har havererat och avgiften ligger ur tiden. Även om det en gång i tiden fanns en acceptans för avgiften då den berörde kassettband och inspelningar från radiosändningar behövs ett nytt system för dagens situation. Nu tycker Elektronikbranschens medlemmar att det har gått för långt, säger vd Klas Elm om organisationens agerande.

I samband med bojkotten framför Elektronikbranschen att Copyswede inte är en myndighet med laglig befogenhet att kräva avgiften, utan att det är en intresseorganisation som representerar en bransch.

”Elektronikbranschen representerar en annan bransch med möjlighet att bestrida kravet. Därför kan organisationens medlemmar vägra betala avgiften till dess en domstol prövat ärendet och sett över lagstiftningen”, lyder motiveringen.