Avtalet sträcker sig över ett och ett halvt år, med option att förlänga ytterligare ett år. Hur mycket affären är värd för CGI framgår inte.

Genom en större digital satsning, där Landshypotek infört ett standardsystem från SAP och nu börjar införa digitala processer vill man bli ett alternativ till storbankerna för spararna.

Det första steget i den satsnigen är att erbjuda en digital process för att starta sparkonton, en tjänst som kommer att lanseras under 2014.

– Vi vill att det ska gå snabbt och vara enkelt att både starta konto och börja sitt sparande på Landshypotek. För att förenkla för kunderna tar vi steget att ha en helt digital process för att öppna konton och börja spara. Att allt går att göra själv på webben underlättar för nuvarande kunder, men gör också att vi kan möta helt nya målgrupper och på allvar utmana på sparmarknaden, säger Merete Salmeling, affärsutvecklingsansvarig på Landshypotek Bank.

– Vi har arbetat med Landshypotek sedan 2005 och är stolta över deras fortsatta förtroende när de nu går in i en ny spännande fas. Många stora företag, inte minst inom bankvärlden, har länge suttit fast i gamla, omoderna system och infrastrukturer. Genom att digitalisera processer får man bättre säkerhet, tillgänglighet och spårbarhet vilket leder till ökad nytta för både kunden och banken, säger Magnus Lagercrantz, ansvarig för bank och finans på CGI i Sverige.