Som IT24 tidigare har skrivit kräver Copyswede att Sony Mobile betalar privatkopieringsersättning för sina mobiltelefoner. Från Sonys håll vägrar man dock att betala. Idag inleds rättegången mellan parterna i Lunds tingsrätt.

Hur domen faller kan komma att påverka många av branschens aktörer. I det aktuella målet kräver Copyswede 2,8 miljoner kronor plus ränta av Sony Mobile i retroaktiv ersättning.

Copyswede säger till Sydsvenskan att man hoppas på en dom som öppnar för ersättning till upphovsmännen för alla apparater med lagringskapacitet, och som innebär attman inte behöver dra alla fall till domstol.

– Vi har en ordning som innebär att vi som konsumenter får lov att lagra saker och att de som säljer apparaterna ska betala en avgift. Det som är problematiskt är att de stora tillverkarna och importörerna inte är överens med oss om hur lagstiftningen ska tolkas, säger Copyswedes vd Mattias Åkerlind till Sydsvenskan.

Målet, där Copyswede har stämt Sony Mobile, gäller en av Sonys walkmanlurar, som alltså enligt målsäganden bör vara en apparat där en privatkopieringsersättning bör finnas med.

– Vi har alltid varit överens med branschen om att en vanlig mp3-spelare ska omfattas av den här ersättningen. Och vi menar att det här i princip är en mp3-spelare som man kan ringa med, säger Mattias Åkerlind.

Den bilden delas givetvis inte av Sony Mobile, som dock inte vill uttala sig i ärendet. Telekombolagets inställning är dock att en mobiltelefon inte är särskilt ägnad för privatkopiering, och att bolaget därför inte bör vara ersättningsskyldigt.

Organisationen Elektronikbranschen har uppmanat till bojkott av avgiften fram tills dess att målet är avgjort. Organisationens vd Klas Elm är tydlig med att han vill se en förändring.

– Förr fanns det en acceptans för de här ersättningarna men den har försvunnit, systemet har överlevt sig själv. I dag används produkterna för en massa olika saker men väldigt lite för att ladda ner privata kopior av film och musik. Nuförtiden strömmar folk ner sin musik, säger han till Sydsvenskan, men påpekar att han inte är emot en upphovsrättslig ersättning.

– Vi är gärna delaktiga i att ta fram ett nytt förslag. Att ta ut det via skattsedeln är ett tänkbart system