Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 1 471 miljoner kronor (1 573 miljoner) och Cdon redovisar nu vinst igen, i form av ett resultat efter skatt på 15,8 miljoner kronor (-90,4 miljoner).

Rörelseresultatet blev 26,6 miljoner kronor (-111 miljoner) och resultatet per aktie uppgick till 0,15 kronor (-1,17 kronor).

Men vinsten kunde ha varit ännu högre. För bolagets klassiska del brottas fortfarande med problem. Försäljningen av mediarelaterade produkter går fotsatt trögt, och kvartalets utförsäljning av datorprodukter gav en negativ resultateffekt på runt 7 miljoner kronor.

Totalt kostade utförsäljningen av överlager på Cdon.com koncernen 20 miljoner kronor under det andra halvåret, vilket är i linje med tidigare kommunikation från bolaget. Och som IT24 tidigare skrivit fortsätter satsningen på det bolaget själva kallat ett svenskt Amazon.

– Cdon.com kommer under 2014 fortsätta investera i omvandlingen till att bli det ledande fullsortiments-e-handelsvaruhuset vilket successivt kommer att motverka den fortsatta försäljningsnedgången av mediarelaterade produkter, skriver bolaget i sina utsikter.

Totalt minskade nettoomsättningen inom Cdons underhållningssegment, som innefattar Cdon.com och Lekmer.com, med 14 procent i det fjärde kvartalet, till 785 miljoner kronor och kvartalets rörelsemarginal stannade på 1,2 procent.

Samtidigt ger en stark finansiell position och sunda varulager ger Cdon förutsättningar att under 2014 öka fokus på tillväxtorienterade satsningar och investeringar. Det säger vd Paul Fischbein i bokslutsrapporten.

– Koncernen kommer under 2014 öka investeringarna för att driva tillväxt, främst inom segmenten Mode och Sport & Hälsa. Initiativen, som är i linje med koncernens långsiktiga strategi, har redan påbörjats genom den nyligen annonserade geografiska expansionen av Nelly.com, säger han.