Ingen av parterna vill uppge hur mycket affären är värd annat än att det enligt Anders Johansson på Candidator mer rör sig om en prestigeorder för bolaget.

Enligt det nyligen ingångna avtalet ska Santa Maria implementera Candidators telefonilösning Ispeak vid sina kontor i Sverige. Ispeak är en operatörsoberoende lösning med tjänster som växelsystem, fasta anknytningar, mobila anknytningar med MEX, telefonist och callcenter.

I Candidators telefonilösningar har man också kunnat integrera och koppla larmfunktioner som varnar vid driftstörningar i bolaget produktionsenheter.

Med Candidators telefonilösning Ispeak får Santa Maria en driftsäker telefoni med redundans via bolagets två moderna datahallar, enligt Anders Johansson, ansvarig för affären på Candidator.

– En annan fördel är att Santa Maria kan återanvända sin befintliga dect-telefoner och nästa steg i avtalet kan bli att integrera kommunikationsplattformen Lync, vilket är fullt möjligt med Ispeak-tjänsten, säger han.

– Candidator har verkligen överträffat våra högt ställda förväntningar med en snabb och smärtfri implementation av det nya systemet, säger Lars Göran Henning, telefoniansvarig hos Santa Maria,