Sedan starten vid millennieskiftet har Snow Software, som levererar mjukvara som hjälper företag att hålla ordning på sina licenser, vuxit lite för varje år. Och enligt vd Axel Kling har det varit en medveten strategi att bygga från grunden.

– Vi har hållit på i 14 år och vi har gjort det på vårt sätt. Man behöver komma till en viss nivå och nu ser vi en möjlighet att bygga något bra. Nu är det svårt att vara kända men inte synas, idag är vi bland de största i vår nisch, säger han och blickar tillbaka på de senaste fem åren då bolagets produkter har fått allt större genomslag även internationellt.

– Vi har växt med 62 procent i snitt under de senaste fem åren. Vi startade det första utländska bolaget i England 2007. Sedan dess har vi lagt till ett till två länder per år. Här i Sverige är det lätt att vi uppfattas som att vi bara är ett svenskt bolag. Men idag har vi 70-80 procent av verkamheten utanför Sverige.

Idag finns bolaget representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Tyskland och England. Utanför Europa har man kontor i USA, Brasilien och Kina, även om kontoret ligger i Hong Kong.

– Det är viktigt att ha lokal support och lokal försäljning. Sedan har vi användare i många andra länder också eftersom vi har partners som täcker hela värrlden, säger Axel Kling om vikten av att öppna nya kontor.

Och planen är att fortsätta växa.

– Förra året öppnade vi två nya länder och vi räknar med två till i år. Vi vet inte riktigt var än, men vi tittar på ett land till i Europa och i Australien vet vi att det finns intresse. Vi är ganska pragmatiska vad det gäller den saken.

Idag har bolaget 147 anställda, av vilka 65 finns på huvudkontoret i Sverige. Under 2013 omsatte bolaget runt 250 miljoner kronor och hittills under resans gång har resultatet legat på plus.

– Vi har varit lönsamma sedan starten. Lönsamheten har legat mellan 15 och 35 procent, och vi ligger fortfarande i det häradet, svarar Axel Kling på frågan om hur stor vinsten blev under fjolåret.

För att ta nästa steg på tillväxtresan har bolaget tagit in externt kapital för första gången, och den injektionen gör att bolaget nu ska växla upp ytterligare.

– Vi har gått den långa vägen fram till 2012. Då fick vi in en extern investerare, Vitruvian Partners. De äger idag strax över 50 procent av bolaget idag, men ledningen och nyckelpersoner äger fortfarande en stor del av bolaget, säger Axel Kling, som har en tydlig ambition nu när bolaget ska till nästa nivå.

– Drömmen är att bygga ett globalt, svenskt mjukvaruföretag. Det finns till exempel Qliktech och andra bolag som har lyckats göra något stort. Det är den ambitionen vi har.

Utöver att fortsätta bygga vidare enligt samma recept som tidigare kan det även bli aktuellt att göra bolagets första förvärv.

– Vi har inte gjort några förvärv under resans gång. Det gäller att hitta någon som är bättre än oss eller som är bra på något speciellt, säger Axel Kling om de eventuella förvärvsplanerna.

– Den enda anledningen för oss att engagera oss med Vitruvian är att vi vill komma fram snabbare. Det finns produktfunkionalitet vi skulle kunna utveckla själva, eller så tittar vi på andra experter som kanske kan passas in.

Snow Softwares mjukvara används idag av alla tänkbara kunder. Enligt Axel Kling har bolaget idag över 3 000 kunder, ”från Tetra Pak och ABB till mindre bolag som exempelvis en advokatbyrå”, väljer han själv att beskriva det minst sagt breda segmentet.

Bolaget bygger alltså en mjukvara som hjälper företag att hålla ordning på sina licenser, något som det finns en tämligen stabil efterfrågan på.

– Anledningen till att man ska ha det är är att säkerställa den legala delen. Det är ofta många kontrakt med villkor som är svåra att efterleva. Dessutom finns det väldigt mycket överköp, och underköp. Optimering kring licenser är det stora värdet företagen vill uppnå.

I Sverige säljs produkterna enligt tre olika modeller, uteslutande via partner men på olika sätt. En populär modell är white label-varianten där de säljande bolagen själva kan sätta sitt namn på produkterna.

– Idag har vi 42 stycken partners som har vår teknologi i botten, och som har fått sätta sitt namn på våra produkter. Det är bolag som exempelvis Atea, Dustin och Fujitsu som säljer vår molnlösning. Den andra varianten är att köpa vår produkt som licens och då säljs den via samma typ av återförsäljare, men då i vårt namn. Det är primärt de stora licensåterförsäljarna som säljer det, säger Axel Kling.

En tredje variant har dock blivit allt mer populär, där Snow Software samarbetar med andra tillverkare.

– Tillverkarna själva har börjat erbjuda den typen av teknologi. För ungefär två år sedan blev vi kontaktade av Microsoft och vi har tagit fram en lösning där man går genom en webbportal och kan se hur mycket man har köpt. Vi blir helt enkelt en teknologileverantör till dem.