Som IT24 tidigare har skrivit planerar Dell att skära ner rejält på personalstyrkan. Och bolaget har bekräftat att en del av den globala personalstyrkan accepterat det avgångserbjudande som är kombinerat med en frivillig avgång som bolaget har skickat ut.

Enligt vad IT24 erfar ska samtliga svenska medarbetare ha fått det nyligen utskickade erbjudandet om avgångsvederlag. Det erbjudandet som gäller för den som nappar hos svenska Dell uppges vara lön i tre månader plus en månadslön per arbetat år. För säljarna baseras summan på den så kallade mållönen, vilket inkluderar den nivå respektive säljare ska ha uppnått.

Hur många det blir som faktiskt kommer att nappa på erbjudandet och lämna bolaget återstår att se. Att ta kontakt med Dell rätar knappast ut några frågetecken. Tvärtom är det locket på som gäller, med hänvisning till Londonkontoret, vars enda kommentar är en lång textdrapa (se längre ned.)

Dells storstädning är givetvis en följd av att bolaget numera är avlistat från börsen. Nu blir nästa uppdrag alltså att forma bolaget och anpassa det efter den framtida marknaden. Framför allt verkar budskapet vara att Dell vill behålla rätt kompetens, vilket innebär att man kommer att vara selektiv i den "frivilliga" avgångsprocessen.

Att den nuvarande affärsmodellen inte håller för så stor kostym som bolaget har idag råder det ingen tvekan om. Framför allt kommer det att vara ohållbart att ha både en direktsäljande och en kanalorganisation av den storlek man har haft fram tills nu.

Dells klient- och serverförsäljning via kanalen har trummat på bra, och enligt vad IT24 erfar är det den delen man kommer att satsa på vad gäller hårdvaruförsäljningen. Ett tydligt tecken på att satsningen pekar i den riktningen är även det nyligen tecknade serveravtalet med distributören Captech. Bolaget ska dessutom ha uppmuntrat den indirekta försäljningen genom att de säljare som väljer att gå via en partner får bättre villkor än den som säljer direkt.

Så här lyder Dells generella kommentar i ärendet:

“We want to reiterate that the speculative work force reduction number and percentage regarding Dell reported by some media is wildly inaccurate. We have taken steps to optimize our business, streamline operations and improve our efficiency over the past few years. I can confirm that a very small percentage of Dell’s global team members accepted the company’s recent offer of a significant severance package associated with our voluntary separation program."

"We won’t have additional comment about the program, the number of Dell team members taking advantage of the VSP (locally or regionally) or the cost involved. Meanwhile, Dell is hiring in strategic areas of our business including hardware and software development, engineering and customer coverage worldwide. Like any prudent business, we’ll continue to review our operations in an effort to remain competitive and determine how to best serve customers."