Det låter som en investerares våta dröm. Men såvida du inte har lust att kavla upp ärmarna och hjälpa till är du faktiskt inte välkommen. Dreamhack ägs av bolagets 17 anställda och alla som anställs erbjuds att köpa in sig i bolaget. Det finns inget riskkapital i bolaget.

– Det här har gjort att vi är extremt kostnadsmedvetna, på gränsen till det löjliga. Men vi gör aldrig något om vi inte har täckning för det. Så snart någon nämner ordet kostnad är det som att alla plötsligt blir sura och börjar muttra, det är nästan komiskt. Men det är en bra inställning, säger Robert Ohlén.

Omsättningen har så klart ökat de senaste åren. Från närmare 25 miljoner 2011 till 43 miljoner förra året. Vinsten har stigit från nästan 9 miljoner 2011 till 14 förra året. Förra årets siffror är preliminära, men att vinsten inte blev ännu högre beror på att bolaget hade en engångskostnad för investering på 3 miljoner i den nya studion.

Någon vinst delas dock inte ur, allt plöjs ner i ny utveckling. Och ambitionerna är höga. I dag är Dreamhack en av världens fem ledande e-sportsarrangörer. Inom fem år vill man vara störst.

– Det finns andra som har mer pengar än oss i dag, men de lever på investerares pengar och har inte samma bas som vi har med Dreamhack-festivalerna. De försöker bygga neråt, medan vi bygger uppåt från vår urstarka bas. Det gör väldigt stor skillnad i längden tror jag.

Med så stor tillväxt som väntar runt hörnet med e-sportsatsningen - den ökade sändningstakten med fler tittare som tittar längre tid betyder så klart ökade intäkter - är det ju i stort sett bara att gasa på för bolaget. Men Robert Ohlén och hans kollegor vill ha fler med sig på tåget. För även om det sakta förändras, är fortfarande både festivalerna och e-sporten dominerade av killar.

– Vi jobbar hårt för att få med fler kvinnor. Skillnaden jämfört mot bara för några år sedan är faktiskt rätt dramatisk. Det gäller både festivalerna och särskilt inom e-sporten, där antalet tjejer som både spelar aktivt och tittar ökat snabbt. Men vi måste bli ännu bättre, det är helt klart.

– Det handlar dels om jämställdhet, vi vill att alla ska känna sig välkomna och få vara med på lika villkor. Vi tolererar inga trakasserier eller dåligt uppträdande, där har vi så långt det är möjligt nolltolerans. Men på sikt är det också en fråga om marknad och överlevnad. Det är ju väldigt dumt att stänga ute hälften av befolkningen från ens affärsverksamhet.

– Här leder vi bäst genom att gå före och vara förebilder, ett steg i taget. Det tar tid, men vi tar det på allvar och har strategier för det.

Trots sina framgångar existerar Dreamhack lite vid sidan av den övriga spelbranschen, där fokus som bekant ligger mer på spelutveckling. Men kanske blir det skillnad även här, för i september ordnar Dreamhack en ny slags festival i Globen. Det blir inget lan-party, däremot ett par dagar med e-sport och allmänt spelnörderi. Men det blir också föreläsningar och möten riktade mer mot övriga aktörer i spelbranschen. Platsen kunde inte vara bättre vald eftersom lejonparten av de svenska spelutvecklarna sitter i området mellan just Globen och Slussen. Festivalen är tänkt att bli årligt återkommande.

– Vi hoppas att det ska bli en samlingspunk för alla i spelbranschen. Vi tycker att det behövs och vi tror att vi kan göra det bra, säger Robert Ohlén.