Affären gäller implementation av en central plattform för hantering av datorklienter. Ingen av parterna vill uppge storleken på affären men, enligt One Agencys regionchef Christian Palmqvist i Skåne, är det bolagets största enskilda kund.

När Ikano Bank byter till Microsoft System Center-plattform kommer One Agency att ansvara för projektledare och tekniska specialister i utvecklingen av plattformen, som senare rullas ut till användare i flera länder i Europa.

Genom den nya lösningen kommer Ikano Bank att effektivisera sin hantering av datorklienter och därmed göra betydande besparingar när det gäller applikationshantering, paketering och konfigurering.

One Agencys kontor i Malmö har funnits i tre år och står för omkring 40 procent av bolagets totala intäkter och vinst. Med den här affären stärker One Agency sin position på den skånska marknaden.

Det skånska bolaget har 30 konsulter ute i uppdrag och totalt sett har bolaget ett 80-tal konsulter i uppdrag.

– Vi är mycket glada och stolta över projektet hos Ikano Bank eftersom det går helt i linje med vår inriktning på att samarbeta med regionalt starka bolag med tydlig företagskultur, där våra konsulter kan leverera stort värde, säger Christian Palmqvist.

– Ikano Bank strävar efter att skapa mervärde för sina kunder genom att förstå människors behov och utveckla lösningar som förbättrar vardagen och vi är stolta över att kunna bidra till detta.