Det blev konsultbolaget Kentor som vann Sveaskogs upphandling av en ny beslutsstödsplattform med stöd för budget och prognos.

Den plattform som Kentor nu ska implementera utgörs av komponenter från Hypergene och Microsoft. Hur mycket pengar det handlar om framgår dock inte.

– Vi är väldigt glada och stolta över att ha fått Sveaskogs förtroende. Dessutom gläds vi åt att de värdesatte egenskaper som förmåga, utvecklingsbarhet och enkelhet. Det är ditåt marknaden för beslutsstöd går och det är där våra lösningar är som bäst, säger Hypergenes vd Per Hidenius.

– Sveaskog har utvecklats mycket under de senaste åren och förändringsresan fortsätter. Vårt systemstöd måste därför vara flexibelt och utvecklingsbart, men också enkelt. Hos oss ska cirka 300 användare med spridning över hela landet kunna använda systemet dagligen. Hypergene är därför rätt val för oss, säger Anders Nilsson, controllerchef på Sveaskog om valet av leverantör.