Sigma har en stor del av sin verksamhet i Ukraina, så de senaste dagarnas dramatiska utveckling har givetvis följts extra noga på konsultbolaget, som har 360 anställda i Kharkiv och ett 40-tal på plats i Odessa.

– Redan efter förra veckans händelser i Kiev gick vi ut med information till våra kunder. Men då hade det ingenting med Kharkiv att göra, säger vd Håkan Karlsson, som sedan dess haft allt tätare kontakt med sin östliga personal.

– Vår stora verksamhet finns i Kharkiv, som är Ukrainas näst största stad och ligger väldigt långt österut. Jag vill inte uttala mig om det politiska läget, men sett ur ett strikt affärsmässigt perspektiv har vi naturligtvis väldigt tät kontakt och vi har vidtagit åtgärder för att trygga våra kunderns utveckling och replikerat all kod till svenska maskiner.

Budskapen han har fått hittills från sina ukrainska kollegor har varit positiva, men precis som resten av världen är han orolig över den uppkomna situationen.

– Kollegialt är det givetvis hemskt och man lider med det här gänget. Idag fungerar verksamheten till 100 procent. Alla är på plats och vi märker ingenting utan alla kollegor i Ukraina är på plats och jobbar, säger han..

– Skulle det eskalera och bli ett rent krig går vi givetvis in i ett annat läge, men vi har som sagt redan säkerställt de delar som är kritiskt för våra kunder. Och så länge allt funkar med kommunikationen är det business as usual.

Håkan Karlsson påpekar att han inte vill uttala sig om det politiska läget, och han vill inte heller sia om utvecklingen. Han konstaterar dock att det verkar vara olika lägen i Odessa och Kharkiv, vilket givetvis förklaras av deras geografiska lägen, där Odessa ligger betydligt längre västerut medan Kharkiv i princip ligger vid ryska gränsen.

– Kharkiv var en viktig del i Sovjetunionen när det gäller deras rymdprogram. Det är en teknologisk stad med många tekniska högskolor. Som amatör på världspolitiken vågar jag säga att ju längre österut man kommer i landet så kanske man är lite närmare Ryssland.