Jonas Persson säger att han brinner oerhört mycket för jämställdhetsfrågan och för honom är det en självklarhet att sträva efter att ha helt jämn könsfördelning bland personalen på det svenska bolaget Microsoft AB.

– För oss som företag måste målet vara att sammansättningen på företaget ska spegla de kunder vi har, och våra kunder är ungefär hälften män och hälften kvinnor. Det är även viktigt att vår personal speglar annan typ av bakgrund också, som till exempel var man är uppväxt, säger han.

Målet för svenska Microsoft är alltså att uppnå en jämn fördelning mellan könen, och även om Jonas Persson vet att dte kommer ta tid är det uttalade målet och övertygelsen om att bolaget kommer att lyckas en viktig del.

– Det är ofta väldigt mycket fluffighet kring det här med jämställdhet, både i näringslivet och i andra delar av samhället. Det är jättebra att det finns ambitioner och visioner. Men för mig är det uppenbart att man måste sätta upp tydliga mål kring hur många vi ska rekrytera och hur befordringsbiten ser ut. Vi har tydliga mål kring det här och vi mäter det varje månad. Diversity är ett viktigt mått hos Microsoft även globalt, säger han.

Idag är fyra av tio i Microsoft AB:s ledningsgrupp kvinnor. Tittar man på hela bolaget är andelen kvinnor 32 procent.

– Det viktiga är att jobba långsiktigt. Det finns en idé om att det inte finns kompeteneta kvinnor inom it. Visst är det färre som utbildas, men därför måste man låta det ta tid när man ska hitta duktiga kvinnor, säger han.

En vanlig invändning när jämnare könsfördelning diskuteras brukar vara att man om man bara letar efter kvinnor väljer man automatiskt bort duktiga män. Den typen av argument avfärdar Jonas Persson som snarare anser att män är kvoterade redan från början eftersom de är i majoritet.

– Ju mer man letar desto mer kompetenta människor hittar man. Så är det. Och om man verkligen vill ha jämställdhet eftersom man tror att det skapar tillväxt, då måste man låta det ta tid. Och jag tycker definitivt inte att vi förbiser några duktiga män, säger han och påpekar att det finns många plan att jobba på.

– En viktig del här är att man har en flexibel arbetsmiljö, som gör att både mammor och pappor har möjlighet att göra karriär. Vi är medvetna om att det inte funkar inom alla industrier, men vi vet att flexibelt arbete är en viktig del för jämställdhet.

Att bolagets vd brinner för de här frågorna är också oerhört viktigt för att lyckas eftersom initiativet måste börja någonstans.

– Som ledare kan man ta på sig rollen som den person som hittar de anledningar varför någonting inte går att genomföra och alla fel, men då kan man ju lika gärna köpa in tjänster från en konsult. Ledarskap för mig handlar om att bryta ny mark och de facto lösa problemen, säger han.

Och även om det blivit bättre i it-branschen finns det mycket kvar att göra.

– Många i branschen är duktiga på det här, till exempel HP. Men det finns alltid utrymme för förbättring. Man måste synliggöra kvinnor både internt och externt. Det är en viktig del. Vi har precis satt upp en lista med 28 duktiga kvinnor på Microsoft siom kan uttala sig inom olika områden, säger han.

Att uppnå en jämn fördelning procentuellt kräver en hel del arbete och Jonas Persson är medveten om att det kommer att ta tid.

– Det här är inte något vi löser inom två eller tre veckor, men om inte vi som organisation sätter upp ett tydligt mål om vad vi vill nå, så kommer det här att gå ännu långsammare.