Hans huvudfokus blir att bygga region Nord genom att rekrytera mellan 10 och 15 medarbetare under 2014.

När Cygate nyligen öppnade kontor i Luleå var syftet bland att ta upp kampen mot huvudkonkurrenten Atea och för den nya Region Nord ser regionchef Kåre Nordström tre stora konkurrenter: Atea, TDC, och den lokala it-leverantören som kan skifta från stad till stad.

Kåre Nordström kommer närmast från en position som vice vd och marknadschef på konsultbolaget SSG, men har också en bakgrund från it- och telekomsidan, bland annat som regionchef på Dotcom och som nordisk produktmarknadschef på Telenor.

I den nya region Nord en ingår Cygates tidigare kontor i Sundsvall, Umeå och Luleå, men även Borlänge, Gävle, Västerås och Karlstad.

– Varför Cygate nu går in på bred front i Norrland är att vi ser regionen som ett tillväxtområde där vi redan har starka kunder. Eftersom vi är ett kunddrivet bolag så följer vi våra kunder, säger Kåre Nordström.

I Sundsvall, som blir basen för den nya regionen, finns redan tre medarbetare på plats men under året kommer Cygate och den nya regionchefen att rekrytera mellan 10 och 15 nya medarbetare till den nya regionen.

– Ja, det kan röra sig om 20 personer också beroende på om de har rätt kompetens. Just det är viktigt eftersom vi är ett komptensdrivet företag. Vi ska vara en riktigt attraktiv arbetsplats med en tydlig profil där komptensutveckling och certifieringar är centralt både för medarbetaren och för vårt erbjudande, säger Kåre Nordström.

Han säger att Cygate har en stark ställning som leverantör till offentliga verksamheter inom den nya regionen. Han ser också en god möjlighet att Cygate ska kunna växa inom näringslivet, där Norrland har en stark utveckling inom industri och gruvnäring liksom inom it-branschen.

– Vi behöver helt enkelt bli mer kända för att kunna ta en ännu tydligare position som utmanare och alltid bli tillfrågade i upphandlingar, säger Kåre Nordström.

Han förklarar varför han nappade på att ta rollen som regionchef på Cygate så här.

– Förutom att jag lockades av passionen som Cygate visar för teknik, affärer och människor så gillar jag som hemvändare också företag som ser Norrland som en tillväxtmarkand, säger Kåre Nordström.