Det är Svenska Dagbladet som skriver om att betalningsbolaget Klarna har fått flera anmälningar hos såväl Konsumentverket som Finansispektionen, FI.

– Vi har under det senaste året fått in en del anmälningar mot Klarna. Vanligast är att anmälningarna handlar om att konsumenten uppger att denne inte har fått faktura från Klarna utan bara fått påminnelsefakturor och inkassobrev, säger Martin Ekelöf, jurist på Konsumentverket till tidningen och samma bild målas upp av FI.

– Det handlar om att konsumenter klagar på att de vare sig fått faktura eller påminnelsebrev innan de får ett inkassokrav, säger Karin Boman Röding, pressekreterare på FI.

För Klarnas del innebär inkassokraven extrainkomster, eftersom bolaget även driver det egna inkassobolaget Segoria.

På sin hemsida skriver Segoria att om skulden regleras i tid tillkommer en påminnelseavgift om 60 kronor, en inkassoavgift om 180 kronor, samt kostnader om 640 kronor för ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Av de pengarna går 300 kronor till Kronofogden, medan koncernen får resten, det vill säga 580 kronor per kund som skickas till inkasso. Enligt Svenska Dagbladet fick Kronofogden in 34 000 ärenden från Klarna under 2013.

Konsumentverket har utöver de klagomål som kommit in även begärt in uppgifter om Klarnas uppläggningsavgifter för att avgöra om de håller sig inom lagens gränser.

– Konsumentverket har framfört kritik mot Klarna vad gäller att bolaget marknadsför ett delbetalningsalternativ på fakturorna, trots att konsumenten har valt fakturabetalning vid köptillfället. När konsumenten väljer att delbetala ska denne betala en uppläggningsavgift. Denna varierar hos Klarna beroende på löptiden på delbetalningen. Men avgifter för krediter får inte tas ut hur som helst, och det är det vi kontrollerar i granskningen, säger Martin Ekelöf.

Andra kunder som Svenska Dagbladet varit i kontakt med säger dock att Klarnas kundtjänst återtagit påminnelseavgiften när de har ringt och bestridit den.

Klarnas pressasvarige Erik Engellau-Nilsson framför till tidningen att man tar ”väldigt allvarligt på den här frågan” och att man hela tiden jobbar med att förbättra sina processer.

– Det är givetvis så att vi inte på något sätt satt detta i system. Det är otroligt beklagligt varje gång en konsument inte upplever att de får perfekt service från oss, och vi tar omedelbart bort avgiften om man kontaktar oss, säger han och exemplifierar med orsaker som kan ligga bakom att en konsument inte fått sin faktura, eller har missat den.

– Exempelvis att man har glömt bort den, inte sett att man har fått mejl från oss, att mejlet har hamnat i spamfiltret eller att man har missat att fakturan sitter på paketet som man har beställt. Oavsett orsak jobbar vi för att minimera risken för att man som konsument ska drabbas av det.