Den största delen av den nyaviserade nedskärningen kommer att drabba Evrys hemland Norge. Men den här gången får även det svenska bolaget bidra till koncernens besparingar.

– Det är en ganska liten andel i Sverige. Totalt är det cirka 30 personer som berörs, säger Evrys Sverigechef Niclas Ekblad.

Med en liten andel syftar han på att det är en dryg procent av de runt 2 500 anställda bolaget har idag.

Vilken typ av tjänster är det som ska bort?
– Den ena delen är ett resultat av att vi har effektiviserat vår administration, och den andra delen är på produktsidan.

Orsaken till att åtgärder nu vidtas även i Sverige är den avvaktande marknaden.

– Tidigare har vi haft möjlighet att göra interna förflyttningar där folk har kunnat hoppa in i andra delar av bolaget, men den ekvationen är svår att få ihop nu när tillväxten är lägre, säger Niclas Ekblad.

Är det någon särskild geografisk plats som drabbas extra hårt?
– Det är utspritt på fyra-fem orter, så det är ingen plats som drabbas extra hårt. Stockholm är det största kontoret och det innebär att det blir flest som drabbas här.