I dag kom Lunds tingsrätts dom i målet mellan Copyswede och Sony Mobile. Där framkommer det att mobiltelefontillverkaren Sony Mobile Communications ska betala privatkopieringsersättning till Copyswede för mobiltelefonen W715.

Ersättningen blev dock lägre än vad Copyswede hade begärt. I lagen står det att ersättningen för den här typen av utrustning skall vara 4 kronor per gigabyte om parterna inte träffat avtal om något annat.

Copyswede har träffat ett avtal med Elektronikbranschen om ersättning med 3,50 kronor per gigabyte för vanliga mp3-spelare och man ansåg att samma ersättningsnivå skulle tillämpas för W715. Sony Mobile yrkade dock på 0 kronors ersättning.

Tingsrätten skriver i domen att eftersom W715 har en mängd funktioner som inte hade med privatkopiering av musik att göra och eftersom dess minne till stor del kunde antas bli använt till annat än privatkopierad musik, som foton, videoklipp, spel och piratkopierad musik som inte ska ersättas genom avgiftssystemet, så ska ersättningen sättas ned till 1/8 av den som följer av upphovsrättslagen, eller till 50 öre per gigabyte.

Istället för de cirka 2 miljoner kronor som Copyswede hade begärt beslutade tingsrätten istället att Sony ska betala knappt 300 000 kronor.

Lunds tingsrätt konstaterar i domen att Copyswde är den vinnande parten i frågan om det ska utgå någon privatkopieringsersättning. Men man framhåller samtidigt att båda parterna är ömsom vinnande och ömsom tappande i målet, då ersättningens storlek bestämts till endast knappt 15 procent av det yrkade beloppet.

Domstolen uttalar i domen att bedömningen avser just mobiltelefonen W715 och grundar sig på antaganden om användningen av denna under åren 2009 till 2010.