För Mattias Åkerlind och Copyswede har väntan varit lång på dagens dom, vars datum skjutits upp vid två tillfällen. Att utfallet blev en mellanväg där Copyswede fick rätt i sakfrågan, samtidigt som avgiften för Sony Mobile reducerades kommenterar han så här:

– Det som har varit grundfrågan är om produkten omfattas av privatkopieringsersättningen och det är glädjande att man tittar på syftet med lagstiftningen, det vill säga att det måste finnas en kompensation, säger han.

– Vi ser positivt på att man slår fast att grundprincipen är att privatkopieringsersättning ska utgå och konstaterar att rätten har gått på den linjen som vi alltid har anfört till branschen. Att det finns skäl att tillämpa nedsättning på multifunktionella produkter har vi sagt hela tiden till branschen eftersom produkter ser olika ut.

Relaterat: Nu bojkottar de Copyswede-avgiften.

I domen konstateras att utfallet avser just mobiltelefonen W715 och grundar sig på antaganden om hur den användes under åren 2009 till 2010.

Hur pass vägledande blir en sådan dom för andra mobiler?
– Det viktiga för oss är som sagt att den grundläggande principen är tydlig, men hur stor ersättningen är för olika produkter kommer man nog titta på framöver också.

Och en ny mobildom kommer att komma senare i år. Den 20 maj inleds nästa förhandling för Copyswede i Södertörns tingsrätt. Den gången är det Teliasonera som är motpart och frågan gäller Iphone som importerats till Sverige.