En av de främsta, och inte minst den mest högljudda, motståndaren mot privatkopieringsavgift på mobiltelefoner har varit Elektronikbranschen, anförd av dess vd Klas Elm. Och han är påtagligt missnöjd med hur rätten har resonerat i sin dom.

– Den principiella frågan har ju varit att se om en mobil är särskilt ägnad för privatkopiering, och rätten har kommit fram till att den är det. Det är ytterligare ett exempel på att den här lagen måste ändras, konstaterar Klas Elm, som dock påpekar att man inte ska dra för stora växlar av domen.

– Jag tror inte att man ska övervärdera den juridiska konsekvensen av den här domen. Det här handlar om en väldigt gammal produkt som inte är som dagens smartphones, så domen går knappas att översätta till dagens produkter.

Till viss del går domen Sony Mobile till mötes, framför allt genom att sänka avgiften per gigabyte till 50 öre istället för att ha den kvar på nivån 4 kronor.

– Det är så klart positivt att de sänker nivåerna, men vi tycker att domen är uppåt väggarna. Vi anser att produkterna inte är särskilt ägnade för privatkopiering. Tankegodset kring hur den här lagen är uppbyggd är föråldrat. Det behöver ändras.

Elektronikbrancshen har tidigare sagt att man fram tills att målet är avgjort uppmanar sina medlemmar att inte betala privatkopieringsavgiften för ”datorer, spelkonsoler och annan elektronik av samma slag”.

Hur blir det med er bojkott nu, kommer den att vara kvar?
– Vi har inte tagit något beslut om det än, men domen som kom idag har inte ändrat något i alla fall.