Omsättningen minskade med 8,7 procent jämfört med motsvarande kvartal ifjol, till 387 miljoner euro. Rörelseresultatet ökade dock och landade på 34,4 miljoner euro, att jämföra med 30,3 miljoner för ett år sedan. Det innebar även en ökning av Tietos rörelsemarginal, till 8,9 procent, från 7,2 procent ifjol.

Det är en mycket nöjd Kimmo Alkio som tittar tillbaka på kvartalet, där framför allt delen Managed Services utvecklats bra, med en sexprocentig resultatförbättrring.

– Jag är mycket nöjd med det starka resultatet för många av våra verksamhetsområden under första kvartalet. Kombinationen av en stark orderingång och en lönsamhet på nära 9 procent avspeglar både vår förbättrade konkurrenskraft inom it-tjänster och potentialen för en varaktig förbättring av lönsamheten. De effektivitetsåtgärder vi har vidtagit märks inom de flesta områden, även om Product Development Services har fortsatta utmaningar, säger han och fortsätter lyfta fram olika delar av bolaget.

– Det här var första kvartalet som affärsområdet Consulting and System Integration uppvisade tydliga resultatförbättringar. Inom Managed Services fortsatte den goda utvecklingen inom både molntjänster och vad gäller lönsamheten. Våra satsningar på långsiktig tillväxt inom områden som Customer Experience Management, Industrial Internet, Lifecare samt molntjänster är väl positionerade för att hjälpa oss dra fördel av den nuvarande efterfrågan på marknaden.

Tittar man på antalet anställda inom Tietokoncernen är den siffran betydligt lägre idag än vad den svar för ett år sedan. Vid kvartalet slut hade bolaget 14 102 anställda, en siffra sonm var uppe i 15 845 för ett år sedan.

Men trots alla besparingsåtgärder som fått bolaget betydligt mer lönsamt fortsätter Kimmo Alkio att predika lönsamhet.

– Även om första kvartalets lönsamhet avspeglar en tydlig förbättring av beläggningsgraden fortsätter vi att ha konkurrenskraft och lönsamhet högt upp på dagordningen. Nya tekniker, som till exempel molntjänster, kommer att fortsätta vara en drivkraft för ökad effektivitet och spela en viktig roll i förnyelsen av våra kunders verksamheter. Detta tillsammans med förenkling och automatisering möjliggör en kontinuerlig effektivitetsförbättring. På Tieto har vi positionerat oss för att kunna dra nytta av nya tekniker till att öka konkurrenskraften.