Det var för tre veckor sedan som Lunds tingsrätt kom med domen i målet som gäller mobiltelefonen W715.

Rätten valde att gå på Copyswedes linje, som hävdar att privatkopieringsavgiften ska gälla eftersom det går att lagra musik i mobilen.

Företrädare för Sony Mobile har sagt att domen kan få konsekvenser för konsumenter, och därför väljer man nu att överklaga domen till hovrätten.

I sin skrivelse, som Elektronikbranschen tagit del av, konstaterar Sny Mobile att det finns anledning att tvivla på riktigheten i tingsrättens slutsatser. Bolaget kräver även att domen upphävs och att Copyswede ska betala rättegångskostnaderna.

Huruvida Hovrätten över Skåne och Blekinge anser att det finns skäl att avgöra ärendet i en ny förhandling återstår att se.