Konsultmäklaren Assistera gör två gånger per år en undersökning. Den senaste – som fick svar av 415 egenkonsulter under vecka 14 och 15 – visar framför allt två tydliga trender, en positivare marknad och rädsla för prispress.

Andelen egenkonsulter som ser ett ökat behov av konsulttjänster har ökat till 37, 6 procent i årets undersökning. Motsvarande siffra för ett år sedan var 19,6 procent. Samtidigt har andelen som ser ett minskat behov av it-konsulttjänster minskat från 25,6 procent till 9,6 procent. Även på frågan om man är mer optimistisk för framtiden idag än för ett år sedan pekar mungiporna uppåt, 52,5 procent svarar ja i år, en siffra som bara var 37,1 procent för ett år sedan.

– Det har varit trögt, men nu är trenden positiv. Vi ser att kunderna köper mer och att deras beslut blir mindre och mindre tröga, säger Thomas Goréus och konstaterar att det skiljer sig i olika delar av landet, även om helhetsbilden är positiv.

– Det börjar ta fart överallt, men regionerna går aldrig i takt. Stockholm känner vi ett bra tryck i. Även i Östergötland, Småland och Göteborg är det bra tryck. I Skåne gick man sist in i nedgången och man kommer även vara sist ut ur den. Det är ganska logiskt.

Men det är inte bara positiva tongångar i konsulternas svar. Det i särklass största orosmolnet är risken för fortsatt prispress. 72,9 procent tror på ökad prispress, att jämföra med 63,5 procent för ett år sedan.

Det näst största hotet, som anses vara att kunderna rekryterar istället för att ta in konsulter, kommer en bra bit efter och ligger i princip kvar på samma nivå som ifjol, med drygt 40 procent.

Enligt Thomas Goréus är det bästa sättet att tackla prispressen att bli mer nischad och erbjuda specialistkompetens inom ett särskilt område.

– I realiteten ökar inte it-budgetarna, samtidigt som behoven ökar. Då uppstår en situation där man upplever prispress på lite olika håll. Men ju unikare man är desto större chans har man att klara sig vidare. Specialister klarar sig alltid bättre, säger han.

– När köparna har stora behov men inte mer pengar ökar kraven på att göra rätt saker och få ut mesta möjliga av sina investeringar. Det bidrar till en stor efterfrågan av specialistkompetenser och en ökad prispress på mer generella it-tjänster.