När Susana Meza Graham gick till jobbet på Paradox Interactive för första gången 2004 var det en liten studio med tolv anställda. Det var hennes jobb att ta hand om den då ringa förlagsverksamheten, med inriktning främst mot internationell pr och marknadsföring. Hon trodde hon skulle bli kvar några år i den spelbransch som då var helt ny för henne.

Hon hade fel.

I dag, tio år senare, kliver nämligen Susana Meza Graham in i sin nya roll som näst högsta chef på ett Paradox som har 140 anställda, fyra interna studior samt en omsättning på nästan 200 miljoner. I praktiken är hon företagets vice vd, även om titeln blir coo, chief operating officer.

– Det är ju ett helt annat läge när vi är 140 än de 50 vi var bara för tre år sedan. Det behövs nya roller för att vi ska kunna växa vidare mot att omsätta en halv miljard inom några år, säger hon.

– Jag ska leda arbetet på förlagssidan, men också ha det övergripande ansvaret för vår vision, företagskultur samt utvecklingen av ledarskapet på hela bolaget. Vi har alltid haft en stark vision och egen kultur, men när vi är så här många kan vi inte ta för givet att alla bara kan ta till sig det med någon slags automatik. Vi måste ha en tydlighet för att kunna växa starkt och ändå fortsätta vara det företag vi vill vara.

I sin nya roll blir Susana Meza Graham Spelsveriges mäktigaste kvinna och slår ett välkommet hål i det så kallade glastaket. Hon är den första kvinnan i riktigt hög chefsposition i ett större svenskt spelföretag sedan Camilla Anger lämnade svenska Activision för fem år sedan.

– Jag är väl medveten om att spelbranschen kan vara både tuff och mindre välkomnande för kvinnor, men jag har faktiskt aldrig upplevt det. Jag har bara mötts av respekt, både på Paradox och i de förlags- och kundrelationer jag haft, säger hon.

Även om titeln är ny, är inte arbetsuppgifterna det. I sin tidigare roll som marknadschef jobbade hon med samma nyckelord som hon nu ska arbeta ännu mer med.

– Det är ord som utmanare, passion och nytänkande. Det är områden som varit viktiga för att ta oss till den position vi är i idag och som även ska ta oss framåt. Vi är ett lite annorlunda spelföretag, och det ska vi fortsätta vara också.

Paradox är som sagt udda fågel i spelbranschen. Bolaget är svenskt, helt privatägt, gör både spel i egen regi och agerar förlag åt andra samt äger alla sina ip:n själva. Man har dessutom ett stort community, och därmed mycket god koll på vilka spel som kommer att sälja.

För Susana Meza Graham, som även är delägare i bolaget, handlar det alltså om att få hela det här skeppet att segla åt samma håll även i framtiden, med bibehållen kultur. En del av den kulturen är ett, i brist på bättre ord, mångfaldstänk. Att ha anställda med varierande bakgrund och erfarenhet har alltid varit prioriterat.

– Vi tror helt enkelt att allt vi gör blir bättre då. Ju större variation inom grupperna, desto fler perspektiv och idéer dyker upp. Det leder till innovation och nytänkande, säger Susana Meza Graham.

Bolaget sticker ut även här, för medan branschsnittet ligger en bit över tio procent är ungefär var fjärde anställd på Paradox kvinna. Ingen tillfällighet att det är just på Paradox som vi nu får Sveriges mäktigaste spelkvinna alltså?

– Nyckeln är att inte klumpa ihop folk i grupper, inte se dem som grupper av programmerare, grafiker, kvinnor, män eller något annat. Ingen är som den andre, och klarar vi att möta varje individ på det sättet så löser sig väldigt mycket.

– Eftersom vi har en så bred och annorlunda verksamhet jämfört med många andra spelföretag, har vi också en stor variation av roller. Det gör det kanske lite lättare för oss än en del andra att både attrahera kvinnor och behålla dem. Vi har många kvinnor i ansvarsfulla roller i företaget och vi har faktiskt inga problem med att få kvinnor som söker jobb här, tvärt om nästan.

Talande nog är det också en kvinna, Daniela Sjunnesson, som tar över Susana Meza Grahams tidigare roll som marknadschef.

– De medarbetarundersökningar vi gjort internt visar att i princip alla tycker att det finns lika goda utvecklingsmöjligheter för män som kvinnor i företaget, det tyder på att vi faktiskt lyckas leva som vi lär. Idag får vi nog även en extra skjuts av att vi redan har så många kvinnor anställda, de berättar för andra som också söker sig hit. Det blir en god cirkel.

Så hur känns det att vara Sveriges mäktigaste kvinna i spelbranschen?
– Det är så klart kul. Jag ser det som ett erkännande av vad jag skapat för bolaget hittills, men också ett förtroende för mitt ledarskap . Men det som är bäst är att jag fortfarande tycker det här jobbet är lika kul som för tio år sedan. Jag tycker det är roligt att gå till jobbet nästan varje dag. Att nu få ansvar för att ta hela vår organisation till nästa nivå är väldigt inspirerande.