Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet kommer främst att utgöras av en nyemission av aktier från Com Hem. En potentiell försäljning av befintliga aktier kan därtill komma att erbjudas av nuvarande ägaren, riskkapitalbolaget BC Partners ägarbolag Norcell.

Com Hem avser att använda nettolikviden från erbjudandet till att minska skuldsättningen till en nettoskuld motsvarande cirka 4,15 gånger underliggande ebitda-resultatet. Bolaget kommer att lösa in vissa av de obligationer bolaget har utestående.

– Noteringen kommer att bredda aktieägarbasen, öka den finansiella flexibiliteten genom att minska skuldsättningen och vara en plattform för bolagets fortsatta tillväxt. Vi kommer även fortsättningsvis att stötta Com Hem, säger Nikos Stathopoulos på Com Hems ägare BC Partners.

Com Hem vill i detta läge inte berätta mer om den förestående noteringen - tidtabell, värdering och liknande - annat än att den är tänkt att ske i närtid.

– Det enda vi kan säga är före sommaren. Jag kan inte vara mer specifik än så, säger Com Hems presschef Fredrik Hallstan.

NYHETSBYRÅN DIREKT