Qbranch har ansvarat för Nationalmuseums it-drift och verksamhetskritiska applikationer sedan 2011. Nu förlängs avtalet med ytterligare två år. Avtalsvärdet ligger på cirka 3 miljoner kronor per år.

Avtalet, som upphandlades genom Kammarkollegiets ramavtal, omfattar allt från serverdrift, övervakning, applikationsförvaltning samt användarsupport för Nationalmuseums 150 anställda. Qbranch ansvarar även för livscykelhanteringen av Nationalmuseums 220 klienter.

– Vi är mycket nöjda med vår it-leverans. Genom Qbranch får vi även en utmanande och bra partner i vår fortsatta utveckling av Nationalmuseums it, säger Mats Svensson, ansvarig för it-driften på Nationalmuseum.