Det nya samarbetet mellan parterna bygger på en rabatterad prismodell som gör att Hypergene blir vänföretag till Stockholms Stadsmission. I första delen av projektet levereras verktyg för resultat- och budgetuppföljning för hela organisationen.

– Vi har ett pågående arbete med att förbättra och effektivisera hur vi styr verksamheten, och där har Hypergene en viktig roll. Inledningsvis vill vi få ut relevant information till alla chefer. I nästa steg ser vi potential till ytterligare områden där beslutsstödet kan bidra, säger Harald Hagman, ekonomichef på Stockholms Stadsmission och motiverar valet av leverantör så här:

– Vi är en ideell organisation som bedriver verksamheter för människor i utsatthet. Därför är vi beroende av bidrag. Samtidigt har jag varit mån om att utvärdera marknaden och välja den aktör som bäst kan hjälpa oss framåt.

– Den verksamhet som Stockholms Stadsmission bedriver är oändligt viktig för utsatta barn, ungdomar och äldre. Därför känns det mycket bra att kunna bidra till både verksamhetens effektivitet och en lägre kostnadsbild. Vi ser fram emot att successivt utveckla organisationens ekonomi- och verksamhetsstyrning tillsammans, säger Hypergenes vd Per Hidenius i ett pressmeddelande.