Projektet har kritiserats i Finland och dragits med förseningar. Systemet skulle ha sjösatts vid årsskiftet men ännu är bara en del av funktionaliteten klar. Skulden läggs på Tieto som nu inte längre får jobba vidare med projektet.

När avtalet nu bryts kommer Tieto att betala 7,5 miljoner euro till finska polisen i förseningsböter, skadestånd och återbetalning av nettoköpesumman.

Polisen får samtidigt ta över alla lösningar och all dokumentation som tagits fram hittills.

– Den partiella hävningen av avtalet har gjorts i gott samarbete med leverantören. Denna lösning är den bästa möjliga i denna situation, kommenterar polisinspektör Mika Pasanen.

Vitja-systemet beräknas kosta totalt 25 miljoner euro. Det bygger på Oracles crm-lösning Siebel, samma system som användes i den svenska polisens kritiserade projekt Pust. Rikspolischefen beslutade i februari om att detPust Siebel ska avvecklas.