I domen, som alltså är en så kallad mellandom, framkommer att Iphone är särskilt ägnad för privatkopiering. Det innebär alltså att privatkopieringsersättning som betalas till Copyswede, även gäller för Apples telefon.

I målet har Copyswede begärt att tingsrätten ska förplikta Telia att betala 73 miljoner kronor plus ränta i privatkopieringsersättning. Detta eftersom Teliasonera har importerat Iphone sedan 1 januari 2009.

Telias inställning är givetvis att en Iphone inte är särskilt ägnad för privatkopiering och att någon ersättning således inte ska utgå till Copyswede.

Målet pågår alltså fortfarande, men i den mellandom som meddelas idag har bara frågan huruvida en Iphone ska anses vara särskilt ägnad för privatkopiering eller ej prövats.

Tingsrätten fann att begreppet ”särskilt ägnad” i lagstiftningen och i dess förarbeten givits en extensiv innebörd och att denna slutsats fick stöd även av hur begreppet används i andra lagtexter och förarbeten.

I sin bedömning vägde tingsrätten även in fyra rättsutlåtanden i målet samt flera EU-rättsliga avgöranden. Domstolen gick därefter igenom Iphones funktioner och hur de faktiskt användes enligt vad som framgick av några åberopade marknadsundersökningar. Tingsrättens slutsats blev då att telefonen är särskilt ägnad för privatkopiering.

Att det handlar om en mellandom innebär att frågan om rättegångskostnaderna inte har prövats ännu.

På organisationen Elektronikbranschen är man återigen på krigsstigen efter dagens dom.

– Det är mycket beklagligt och framför allt otidsenligt, eftersom dagens mobiltelefoner i första hand inte används för att lagra musik. De används till att ringa med, ta bilder, surfa, mejla och lyssna på streamad och betald musik, kommenterar vd Klas Elm domen.

– Nu hade man en möjlighet att ta ett rejält steg mot avskaffandet av den föråldrade kassettbandsskatten. Det är absurt att hävda att en Iphone - eller annan smart mobil - är särskilt ägnad åt att lagra upphovsrättsskyddad film och musik. Dagens digitala lagring är främst privata foton och filmer. Det är överhuvudtaget inte rimligt att de kan beläggas med straffskatt. Kassettbandsskatten blir ännu mer absurd när man betänker att streamingtjänster som Spotify redan ersätter upphovsmännen. Vi kommer att fortsätta arbeta för att avskaffa lagen som den ser ut nu, fortsätter han.