Basefarm skriver i ett pressmeddelande att det är första gången någonsin som SBAB byter leverantör för drift av sin webbplattform. Valet föll alltså på Basefarm, som nu tar över ansvaret för bankens onlinetjänster.

– Basefarm vågade utmana vår befintliga arkitektur. Vi har nu fått en mycket mer kostnadseffektiv och elastisk plattform där vi kan skala upp och ner efter behov. Exempelvis är kapacitetsbehovet större på lönedagen. Därför sökte vi en leverantör som har både kompetensen och förmågan att se och utmana dagens driftssituation, där allt högre krav ställs. Det fann vi hos Basefarm, säger Johan Sandberg, chef för Infrastruktur & Drift på SBAB.

– SBAB är ett starkt varumärke och vi är förstås väldigt nöjda med att befästa vår position som en leverantör av drifttjänster inom bank och finans. Vår affärsverksamhet är inriktad på transaktionsplattformar, de miljöer som genererar kundens intäkter. Jag kan konstatera att efterfrågan på drifttjänster för it-miljöer med hög komplexitet och höga krav på säkerhet ökar stadigt, säger Basefarms Sverigechef och marknadsdirektör Sara Murby Forste.