Den upphandling som Samsung vill stoppa och som bolaget nu kräver ska tas om är den som genomförts av Köpings och Sala kommun tillsammans med Västra Mälardalens kommunalförbund.

Det Samsung reagerar mot är att upphandlarna enbart har efterfrågat Apple-produkter, vilket har medfört att en ansökan om överprövning har lämnats in till Förvaltningsrätten i Uppsala.

Samsungs nordiska telekomchef Björn Hansen säger att det här inte är första gången upphandlingar genomförs på det här sättet.

– Det är ytterligare ett fall i en lång rad av upphandlingar som på det här sättet bryter mot lagen om offentlig upphandling, LOU. Vi har sett många exempel där myndigheter bryter mot lagen genom att rikta upphandlingarna mot ett visst företag eller varumärke. Vi går nu till domstol med syftet att få det klargjort att konkurrensen inte får begränsas på det här sättet, säger han.

Han betonar att LOU innehåller förbud mot att ensidigt gynna ett enskilt företag på andra bolags bekostnad. I det här fallet anser han alltså att det olagliga är att köparna bara vill ha Apple-produkter.

”Att begränsa upphandlingen till ett enda företags produkter innebär dessutom en uppenbar risk för överpriser och därmed slöseri med skattemedel. Ett företag skulle ges monopol på marknaden med alla nackdelar det för med sig. Nyttan och utvecklingen av tekniken hämmas om enbart produkter av ett enda slutet system tillåts. Samsungs mål är att upphandlingar av exempelvis mobiltelefoner och surfplattor istället ska ske i god konkurrens och på lika villkor”, skriver Samsung i ett pressmeddelande.

Under sommaren stoppade Förvaltningsrätten i Malmö en liknande upphandling av Trelleborgs och Skurups kommuner i avvaktan på beslut om upphandlingen måste göras om. Även den gången handlade det om Apple-produkter. Överprövningen där pågår dock fortfarande, men Samsung hoppas att domstolen ska komma till ett avgörande i målet.

– Det hör inte till vanligheterna att vi överprövar upphandlingar, men det här är andra gången på kort tid som vi går till domstol. Vårt syfte med domstolsprövningen är att göra en tydlig markering om att myndigheter inte får bryta mot LOU, säger Björn Hansen.

Är det fler överklaganden att vänta från er sida?
– Nej, vi har inte planer på några. Vi har tittat på det här ett tag och pratat om hur vi ska jobba. Nu har vi valt att statuera exempel för att se till att lagen följs.

Hur har det blivit så här att kommuner bara efterfrågar ett varumärke?
– Dels tror jag att det handlar om en okunskap kring hur de olika plattformarna agerar med system inom kommuner och landsting. Sedan är det nästan så att ett produktnamn har blivit synonymt med en egen kategori. Folk säger inte surfplatta, utan de säger Ipad. Och för vår del, så kan vi av naturliga skäl inte svara på en upphandling där de efterfrågar en Ipad.

Finns det inte risk att ni bara framstår som dåliga förlorare?
– Det är en bra fråga. Det är inte vår avsikt. Vi vill bara öppna upp för kommunerna att inte bli inlåsta i ett monopol. Jag hoppas på öppen konkurrens på lika villkor. Vinner man på lika villkor är det helt fair för oss.