Ansvarig för att dra igång Canon Business Services, CBS, i Sverige är Magnus Holm, som kom till printjätten i mars efter nio år på Itella. Dessförinnan har han även ett förflutet på Xerox.

Nu är hans uppdrag alltså att etablera Canons tjänstebolag i Sverige, en verksamhet som sedan tidigare är etablerad i 18 europeiska länder.

– Planen för de närmsta åren är offensiv. CBS kommer vara en viktig del i Canon Sverige. Vi kommer framför allt att dra nytta av den etablering som Canon redan gjort i Norge. Med en stark organisation i ryggen plus min egen erfarenhet av det här affärsområdet, tar vi oss an den svenska marknaden, säger Magnus Holm.

Varför har ni inte haft det här bolaget på plats i Sverige tidigare?
– För tio år sedan var det mycket outsourcing, och nu är marknaden attraktiv igen. Det är en del av vår fortsatta offensiv och vi är väl rustade att satsa nu. Det är dessutom ett naturligt sätt att bredda vårt erbjudande. Det går hand i hand med den tekniska utvecklingen.

En annan förklaring till att satsningen sker nu är det holländska förvärvet Océ. Med det nya bolaget ombord kommer Canon framöver alltså erbjuda nya tjänster.

Fokus kommer att ligga på outsourcade tjänster för affärsprocesser, men givetvis även för dokumentprocesser. Bland nya konkurrenter ser Magnus Holm bolag som exempelvis Capgemini och Accenture.

Hur många siktar ni på att bli i det svenska tjänstebolaget?
– Än så länge är det bara jag, men snart har vi fler medarbetare. Det har gått bra med kundrekryteringen. Vi ska genomföra leveransen med hjälp av datorer och kompetenta människor.

Vilka kunder siktar ni på att nå?
– Vi erbjuder tjänsterna till våra största företag i Sverige, bland annat inom finans och tillverkande industri. Sedan har vi såklart de kunder som vi redan har stor leverans till. Där blir det ett naturligt steg att se på hur vi kan hjälpa till mer.