Hon kommer närmast från Knowit, där hon jobbat med försäljning. Dessförinnan har hon ett förflutet på konsultmäklaren Ework. Hon säger att hon hoppas kunna bidra med ”det bästa från de båda världarna” för att vidareutveckla Ecru.

– Jag har de senaste åren sett en allt större efterfrågan på specialisering där kunder vill samarbeta med nischade bolag som Ecru, vilket jag tror är en naturlig utveckling på en marknad där prispress och brist på kvalificerad leverans kan bli en utmaning att få ihop. Vi som bolag kan leverera värden som en mäklare aldrig kan mäta sig med. Jag ser denna trend, inte minst inom arkitekturområdet, säger hon om det nya uppdraget

Ecru har idag drygt 40 anställda och jobbar främst med systemutveckling, arkitektur och ledning.

– Ecru ska fortsätta växa och det vill vi göra i en rimlig takt. Det är många som engagerar sig och är delaktiga, vilket vi uppmuntrar. Det är en förmån att få jobba med kompetenta och inspirerande kollegor som gärna delar med sig av sin erfarenhet och kunskap, säger Eva Lindholm, som började uppdraget i maj.

– Jag möttes av en värme när jag började på Ecru och kände mig genast välkommen. Jag vill bygga vidare på denna anda. Känslan var både professionell och familjär och jag är övertygad om att vår företagskultur både attraherar konsulter som tröttnat på att vara anställda i en större organisation där besluten fattas långt bort, alternativt jobbar i en- eller fåmansbolag och söker ett sammanhang med andra vassa konsulter.