Tieto skriver i ett pressmeddelande att bolaget har inlett personalförhandlingar inom Product Development Services i ett antal berörda länder i Europa och Asien. Detta på grund av att Tietos affärsvolymer inom affärsområdet kommer att minska till följd av att en viktig kund beslutat om återtagande av uppdrag. Vilken kund det handlar om har Tieto dock valt att inte kommentera.

Nedskärningarna kommer att slå på flera håll. I Finland kommer högst 350 personer att beröras. Tieto konstaterar dock att det faktiska antalet uppsägningar lär hamna under 300.

Dessutom ska PDS dra ned med upp till 600 befattningar på orter i Centraleuropa och Asien. Neddragningarna väntas till största delen bli genomförda under de kommande sex månaderna.

– Enheten Product Development Services och våra kunder bedriver verksamhet på en marknad där det råder hård konkurrens och efterfrågan i hela värdekedjan är väldigt volatil. På telekommarknaden är också drastiska förändringar vanliga vilket vi har kunnat se i de många förändringar som skett bland våra kunder och konkurrenter de senaste åren. Trots att dagens besked är en stor besvikelse för oss kommer vi att fortsätta att genomföra vår strategi att vara en tillförlitlig produktutvecklingspartner och leverera högkvalitativa tjänster till ett växande antal globala it-företag, säger chefen för affärsområdet Antti Vasara.

Tieto har tidigare förutspått att PDS försäljning under 2014 kommer att minska jämfört med 2013.

Affärsområdet stod för 16 procent av Tietos försäljning under första halvåret 2014 och den aktuella kunden stod för ett par procent av företagets totala försäljning.

Tieto kommer att bokföra nedskrivningar på cirka 40 miljoner euro i rörelseresultatet för tredje kvartalet. Koncernens finansiella utsikter förblir dock oförändrade.