Igår hölls Microsoft Partner Day 2014 på Münchenbryggeriet i Stockholm. I sedvanlig ordning delade bolaget även ut pris. I år i åtta olika kategorier.

Microsoft konstaterar att årets jury har fokuserat på bolag som ligger i framkant vad gäller lösningar på den senaste tekniken samt att man har varit framgångsrik hos användarna. Molntjänster och moderna enheter som en del av lösningarna samt hur den nya teknologin används inom det egna företaget har också spelat in.

Årets partner inom kategorin Business Insight & Mission Critical blev Sigma, med motoveringen att de har byggt ”en lösning som innehåller många komponenter i Azure-plattformen såsom HD Insight och Azure Service Bus. De har också presenterat ett av de första exemplen på en tillämpning av Internet Of Things i kombination med Microsoft Business Analytics”.

Årets Business Solution-partner blev NAB Solutions, som ”genom kreativitet och starkt ledarskap visat hur man framgångsrikt kan kombinera en smart Azure-baserad branschpaketering tillsammans med en effektiv försäljningsmetodik som på kort tid resulterat i över 20 nya kunder”.

Årets partner inom Cloud Platform blev Qbranch, delvis för att bolaget har ”utvecklat en lösning i samarbete med några större kunder, där man i en och samma självbetjäningsportal kan beställa serverkapacitet i Azure, den egna hosting-miljön och i kundens eget datacenter”.

Xperta blev årets partner inom Cloud Productivity & Enterprise Social sedan de med ”god kvalitet förflyttat ett stort antal kunder till molnet. De har också på ett föredömligt sätt lagt till mer avancerade molntjänster såsom Sharepoint Online i sitt erbjudande.

Årets vinnare inom Devices & Mobility blev Atea, som enligt motiveringen har ”byggt kompletta mobila lösningar åt sina kunder där plattor, telefoner, appar och molnet ingår som en helhet i lösningen. Lösningarna fokuserar på verksamhetsnytta med den mobila användaren i centrum”.

Till årets Licens-partner utsågs Crayon, eftersom de ”fortsatt att starkt öka sina licensintäkter. De förnyar kundernas avtal i tid och de ökar signifikant år efter år. Under året som gått har de tydligt visat starkt fokus på transformationen till molnet”.

Årets partner inom SMB blev Office IT-Partner, med följande utdrag ur motveringen: ”Office IT-Partner har under året gjort en omfattande satsning för att bli en av de större spelarna inom smb-marknaden. Resultatet har inte låtit vänta på sig. De har lyckats med att kraftigt öka sin volymlicensaffär, samtidigt som de haft en mycket stark tillväxt i sin hosting-leverans och i sin Office 365-affär. de har under året vunnit ett stort antal nya kunder i smb-segmentet”.

Årets partner inom Voice blev Cellip, som bygger voice-baserade lösningar på Lync. ”Det finns exempel på kunder som sparat uppemot 70 procent på deras Lync konferenslösning jämfört med en traditionell lösning”, konstaterar Microsoft-juryn i sin motivering.