Seamless svenska utvecklingsavdelning, som främst har jobbat med produkten Seqr, läggs nu ner. Istället kommer den delen att drivas från Polen, där bolaget i dagsläget har 29 personer på plats.

– Vi tittar över verksamheten hela tiden och försöker öka produktiviteten per betald timme, säger vd Peter Fredell, som konstaterar att det här har varit en pågående process under en längre period.

– För ett och ett halvt år sedan öppnade vi en verksamhet för utveckling och programmering i Lodz. Det vi tittar på är kostnaden per utvecklad feature, och där är Sverige minst effektivt. Vi har hållit på med flytten ett tag och det har skett naturliga avgångar i Sverige och naturliga pågångar i Polen.

Totalt är det 25 personer som berörs av neddragningen i Sverige.

– Det är främst ingenjörer som berörs och jag tror att många av dem redan har fått jobb någon annanstans. Totalt handlar det om en kostnadsbesparing på ungefär 28 miljoner kronor om året från och med 2015, säger Peter Fredell.

Utöver Polen har Semlesss även två mindre verksamheter i Pakistan och Indien. Han konstaterar att det är ett naturligt steg för bolaget att lämna Sverige eftersom själva kärnan i produkten är färdigutvecklad.

– Hela kostnadsmassan i Sverige flyttas nu från utveckling av mjukvara till att handla mer om marknadsföring och försäljning.