Malmö Stad har efter en upphandling valt att ta in Konica Minolta/Koneo som leverantör av multifunktionsskrivare och kopiatorer.

Kommunen ska successivt byta ut sina skrivare. Avtalet är tecknat på två plus två år och den uppskattade affärsvolymen är cirka 1 800 multifunktionsskrivare. Det totala ordervärdet förväntas landa på drygt 50 miljoner kronor.

– Vi är mycket glada och stolta över det här förtroendet. Malmö Stad ställde bland annat oerhört hårda miljökrav och vi ligger mycket långt framme vad gäller miljövänliga produkter, säger Rebecca Thorén, platschef för printbolagets kontor i Malmö och Helsingborg.

I och med Malmö-avtalet är Konica Minolta/Koneo numera leverantör till de största städerna i Skåne, det vill säga Malmö, Helsingborg och Kristianstad. Utöver det har man även avtal med mindre Skånekommuner som Landskrona och Svedala.

– Vi har de senaste åren nått en väldigt stark ställning i Skåne tack vare ett gott arbete av vårt kompetenta och erfarna Skåneteam. Vårt mål är att fortsätta att växa i Skåne, säger Konica Minoltas Sverige-vd Thomas Parmbäck.

Magnus Dahlberg, upphandlare på Malmö Stad, säger så här om varför Konica Minolta/Koneo tog hem storavtalet.

– De erbjuder den för oss mest fördelaktiga lösningen utifrån ett antal utvalskriterier och skallkrav avseende funktionalitet, miljö-och energiaspekter och ekonomi. De har goda referenser från andra kunder av liknande storlek och komplexitet. Vi har också goda erfarenheter av Konica Minolta/Koneo då de har varit leverantör till Malmö Stad under en tidigare avtalsperiod för några år sedan.